Vuosi 2014
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Turvallisuus Porvoon suurseisokissa

Neste Oilin Porvoon jalostamolla toteutetaan huhti-kesäkuussa 2015 yhtiön historian suurin seisokki. Noin 4–5 vuoden välein toteutettavan seisokin aikana jalostamon tuotantolinjat ajetaan alas laitteiston kunnossapitoa, tarkastusta ja uusimista varten.

Kevään seisokin toteutusvaihe kestää jalostamon alas- ja ylösajoineen pari kuukautta, mutta sen suunnittelu on aloitettu täydellä teholla jo muutama vuosi sitten. Seisokin hankevastaava Antti Nissinen korostaakin perusteellisen suunnittelun olevan avain onnistuneeseen ja turvalliseen seisokkiin.

"Seisokin aikana jalostamon alueella työskentelee useita urakoitsijoita ja yhteensä noin 5 000 henkilöä. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että töiden yhteensovittaminen on suunniteltu huolella ja palvelutoimittajien yhteistyö toimii hyvin. Kaikkien tulee olla perillä siitä, kuinka muut otetaan huomioon omassa tekemisessä. Turvallisuus ei ole erillinen asia, vaan mukana kaikessa tekemisessä", sanoo Nissinen.

Seisokki muuttaa jalostamon suureksi rakennustyömaaksi

Seisokin aikana jalostamo muuttuu suureksi rakennustyömaaksi, mikä tuo mukanaan erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

"Seisokin aikana on täytettävä myös rakennustyömaita koskevat turvallisuusmääräykset. Seisokin turvallisuus- ja ympäristövaatimukset on esitetty urakoitsijoille jo tarjousvaiheessa. Vaadimme urakoitsijoiltamme omat turvallisuussuunnitelmat, jotka sitten käydään yhdessä läpi. Kaikkien on sitouduttava yhteisiin turvallisuussääntöihin", kertoo seisokin turvallisuuspäällikkö Jarkko Hupanen.

Seisokin aikana turvallisuutta mitataan turvallisten seisokkipäivien määrällä eli sillä, kuinka monta päivää onnistutaan toimimaan ilman tapaturmia, vuotoja tai syttymiä. Lisäksi turvallisen seisokkipäivän vaatimuksiin kuuluu tietty määrä turvallisuushavaintoja ja -raportteja.

Työntekijöiden kouluttaminen tärkeä osa ennakoivaa turvallisuustyötä

Seisokkiin osallistuvien työntekijöiden kouluttaminen on myös tärkeä osa ennakoivaa turvallisuustyötä.

"Koulutuksiin ja niiden rakenteen suunnitteluun on panostettu entistäkin enemmän. Pyrimme aiempaa enemmän hyödyntämään erilaisia koulutusmenetelmiä, kuten interaktiivista verkkokoulutusta", sanoo Hupanen. "Parastahan tässä on, että jokaisessa seisokissa opimme aina jotakin myös itse", hän jatkaa.