Vuosi 2014
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Case: Jätteiden ja tähteiden käyttö biopolttoaineiden valmistuksessa on kierrätystä

Euroopan Unionin uusiutuvan energian direktiivi (RED) kannustaa jätteiden ja tähteiden käyttöön biopolttoaineiden tuotannossa. EU:n jätesäännökset kuitenkin ohjaavat esimerkiksi eläinrasvojen käyttöä enemmän kosmetiikkaan kuin hiilidioksidipäästöjä vähentävien biopolttoaineiden raaka-aineeksi.

Jätehierarkiatasot - jätteettömyydestä kaatopaikkajätteeksi

EU:n jätehierarkiassa korkeimmalle tasolle sijoittuu toiminta, josta ei synny lainkaan jätettä. Materiaalitehokas tuotanto on tällaista. Toisella tasolla toiminnasta syntyvä jäte voidaan käyttää uudelleen, kolmannella tasolla se voidaan kierrättää muiksi tuotteiksi ja neljännellä ottaa talteen ja polttaa energiaksi. Alimmalla tasolla jäte päätyy kaatopaikalle.

Jätteiden käyttö biopolttoaineiden valmistuksessa tulkitaan talteenotoksi

EU:n tulkinnan mukaan jätteiden käyttö biopolttoaineiden raaka-aineena ei ole kierrätystä vaan talteenottoa.

"Mielestämme jätteiden käyttö polttoaineiden ja kemikaalien raaka-aineena tulisi tulkita kierrätykseksi. Tällä tavoin tuettaisiin uusiutuvien energiaratkaisujen kehittymistä ja laajempaa käyttöä. Tämä tuntuisi loogiselta, sillä biopolttoaineet täyttävät EU:n uusiutuvan energian kriteerit ja vähentävät merkittävästi liikenteen päästöjä", sanoo Neste Oilin vastuullisuusjohtaja Pekka Tuovinen.

Katso jätehierarkiasta kertova video