Vuosi 2014
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

 

Työelämän oikeudet palmuöljyplantaaseilla – kansalaisjärjestön puheenvuoro

"Yritysvastuuseen keskittynyt ihmisoikeusjärjestö Finnwatch tutki työelämän oikeuksien toteutumista Neste Oilin palmuöljytoimittajan IOI Groupin plantaaseilla Malesiassa vuonna 2014. Finnwatchin syyskuussa julkaisemasta raportista kävi ilmi, että IOI:n tiloilta löydettiin työoloja koskevia vakavia puutteita, kuten minimipalkan alittavia palkkoja, lakko-oikeuden ja ammatillisen järjestäytymisen rajoituksia sekä ongelmia siirtotyöntekijöiden rekrytoinnissa. Todettakoon, että Neste Oil oli tutkituista yrityksistä ainut, joka jäljitti kaiken käyttämänsä raakapalmuöljyn plantaaseille käyttäen massabalanssia ja segregointia seurantamekanismeina.

IOI Group on laatinut ensimmäisen toimenpideohjelman, jossa puututaan osaan raporttimme esiin tuomista ongelmista. Odotamme edelleen myös Neste Oililta tietoja niistä konkreettisista toimenpiteistä, joilla se tulee varmistamaan työelämän oikeuksien toteutumisen koko alihankintaketjussaan. Pidämme todennäköisenä, että IOI Groupista löydetyt ongelmat ovat yleisiä myös muilla plantaaseilla Malesiassa.

Hyvää yhteistyötä, mutta avoimuudessa vielä parannettavaa

Finnwatchin tutkimuksen teon aikana Neste Oil toimi avoimesti ja antoi Finnwatchille paljon tietoja. Yritys myös kannusti IOI Groupia päästämään Finnwatchin tutkijat yksittäisille tiloille. Tästä huolimatta on syytä huomauttaa, että Neste Oililla on vielä paljon tehtävää toimintansa avoimuuden lisäämisessä. Järjestöjen vuosia jatkuneesta arvostelusta huolimatta yritys ei ole vieläkään julkaissut kaikkia palmuöljytoimittajiaan eikä tietoja niiden Neste Oilille palmuöljyä toimittavista yksittäisistä tiloista. Alihankintaketjun salaaminen on vastoin Suomen omistajapoliittista periaatepäätöstä, joka kehottaa yrityksiä kiinnittämään huomiota alihankintaketjujen läpinäkyvyyteen.

Työelämän oikeuksien osalta valvonnassa kehitettävää

Neste Oil on laatinut kattavia yritysvastuulinjauksia ekologisista ja sosiaalisista näkökohdista. Linjauksistaan huolimatta Neste Oil on nojannut työelämän oikeuksien valvonnassa vain kansainvälisiin palmuöljyn sertifiointijärjestelmiin. Finnwatchin selvityksen myötä on selvää, että nämä sertifioinnit eivät nykyisessä muodossaan ole riittäviä takaamaan työntekijöiden oikeuksien toteutumista. Neste Oilin tulee parantaa omia käytäntöjään työoloihin liittyvässä valvonnassa, sekä edistää ihmisoikeuksien parempaa huomioimista myös sen käyttämissä auditointijärjestelmissä. Neste Oilin ja sen käyttämien sertifiointijärjestelmien tulee sitoutua kansalaisjärjestöjen laatimiin työelämän oikeuksia palmuöljyn tuotannossa koskeviin kansainvälisiin periaatteisiin.

Vaikka Finnwatchin syksyllä 2014 julkaistu raportti keskittyi työelämän oikeuksiin, se sivusi lyhyesti myös palmuöljytuotannon verovastuullisuutta. Yritysten verovastuullisuus on kasvava kansainvälinen trendi, johon myös Neste Oilin tulee kiinnittää tulevaisuudessa huomiota. Neste Oilin tulee laatia vastuullisuusperiaatteet myös veronmaksusta sekä ryhtyä julkaisemaan kattavaa maakohtaista veroraporttia."

Sonja Vartiala,
Toiminnanjohtaja,
Finnwatch