Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Avainluvut
20142013Muutos, %
Tuloslaskelma, milj. euroa
Liikevaihto15 01117 238-13
Liikevoitto150632-76
Vertailukelpoinen liikevoitto583596-2
Voitto ennen veroja78561-86
Kannattavuus, %
Oman pääoman tuotto (ROE)2,119,2-89
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE)3,313,4-75
Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE)10,111,7-14
Rahoitus ja taloudellinen asema
Oma pääoma, milj. euroa2 6592 924-9
Korolliset nettovelat, milj. euroa1 6211 25229
Sijoitettu pääoma, milj. euroa4 5264 682-3
Omavaraisuusaste, %41,041,6-1
Velan osuus kokonaispääomasta, %37,930,026
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa248839-70
Osaketunnusluvut
Tulos/osake (EPS), euroa0,222,04-89
Osinko/osake, euroa0,65 1)0,650
Osinko tuloksesta, %290,4 1)31,8813
Osinko vertailukelpoisesta tuloksesta, %40,734,319
Osakekurssi vuoden lopussa, euroa20,0614,3740
Keskikurssi, euroa15,7713,0621
Ylin kurssi, euroa20,3217,3317
Alin kurssi, euroa13,2410,1331
Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa5 1433 68540
Muut tunnusluvut
Oma pääoma/osake, euroa10,3411,36-9
Rahavirtavaikutteiset investoinnit, milj. euroa27221427
Henkilöstö keskimäärin4 9895 097-2
Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa40400
Jalostusmarginaali, US$/barreli9,839,602
Kaikkien työpaikkatapaturmien kokonaismäärä miljoonaa työtuntia kohti (TRIF)2,74,2-36
1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle