Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Liiketoiminta-alueet lyhyesti

Liiketoimintamme on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Öljytuotteisiin, Uusiutuviin tuotteisiin ja Öljyn vähittäismyyntiin. Raportointisegmenttejä on puolestaan neljä: Öljytuotteet, Uusiutuvat tuotteet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut.

Liiketoiminta-alue Öljytuotteet Uusiutuvat tuotteet Öljyn vähittäismyynti
Liiketoiminta
 • Öljytuotteiden myynti tukkuasiakkaille
 • Uusiutuvan NEXBTL-dieselin, -lentopolttoaineen ja -naftan myynti yritys- ja tukkuasiakkaille
 • Öljy- ja uusiutuvien tuotteiden myynti loppukäyttäjille ja jälleenmyyjille
Liikevaihto
 • 11 285 miljoonaa euroa 
 • 2 269 miljoonaa euroa 
 • 4 294 miljoonaa euroa 
Vertailukelpoinen liikevoitto 
 • 285 miljoonaa euroa 
 • 239 miljoonaa euroa 
 • 68 miljoonaa euroa 
Osuus Neste Oilin liikevaihdosta 
 • 59 %
 • 12 %
 • 29 %
Henkilöstö 
 • 1 721
 • 255
 • 1 356
Päämarkkina-alue 
 • Eurooppa ja Pohjois-Amerikka
 • Eurooppa ja Pohjois-Amerikka
 • Suomi ja Itämeren alue
Asiakkaat
 • Öljy-yhtiöt ja öljyä, voiteluaineita tai polttoaineita markkinoivat yhtiöt
 • Öljy-yhtiöt ja muut yritysasiakkaat
 • Kuluttajat asemaverkoston kautta, lämmitysöljy-, ammattiliikenne-, ilmailu-, meriliikenne-, teollisuus-, maatalous- sekä jälleenmyyntiasiakkaat.
Kapasiteetti
 • 15 miljoonaa tonnia vuodessa
 • 2,0 miljoonaa tonnia vuodessa. Tavoitteenamme on nostaa tuotantokapasiteetti 2,3 miljoonaan tonniin vuonna 2015 ja 2,6 miljoonaan tonniin vuoteen 2017 mennessä.
 • 786 aseman verkosto Suomessa
 • 248 asemaa Luoteis- Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
Strateginen rooli
 • Maksimoida jalostustuotteista saatava kassavirta
 • Luoda kannattavaa kasvua korkealaatuisten perusöljyjen kasvavilla markkinoilla
 • Luoda kannattavaa kasvua korkealaatuisten uusiutuvien tuotteiden kasvavilla markkinoilla
 • Toimia yhtiön omien tuotteiden markkinointikanavana
 • Maksimoida tuotteiden myynnistä saatava kassavirta
 • Hyödyntää markkinoiden mahdollisuudet kasvuun Itämeren alueella
Vahvuudet
 • Korkealaatuiset tuotteet
 • Kyky toimittaa asiakkaille polttoaineratkaisuja joustavasti ja luotettavasti
 • Yksi Euroopan kehittyneimmistä jalostamoista Porvoossa
 • Joustavuus raaka-ainevalinnoissa
 • Korkealaatuiset tuotteet, jotka eivät edellytä muutoksia olemassa oleviin jakelujärjestelmiin, moottoreihin tai prosesseihin ja jotka mahdollistavat fossiilisten tuotteiden korvaamisen uusiutuvilla joustavasti
 • Luotettava tuotantoteknologia, joka mahdollistaa joustavan raaka-ainekäytön ja laajan valikoiman vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita
 • Maailmanlaajuinen asiakaskunta ja toimitusketju
 • Korkealaatuiset tuotteet
 • Vahva brändi
 • Laaja asemaverkosto
 • Kilpailukykyiset yksikkökustannukset
 • Lisäarvoa tuottavat asiakasratkaisut
Tärkeimmät kysyntätekijät
 • Talouskasvu
 • Energian kysynnän kasvu
 • Öljytuotteiden kysynnän kasvu
 • Tiukentuvat voiteluainevaatimukset ja siirtyminen korkealaatuisiin perusöljyihin
 • Moottoriteknologian kehittyminen
 • Ilmastonmuutos ja päästöjen vähentäminen
 • Uusiutuvan energian käyttövelvoitteet erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa
 • Energiaturvallisuus ja raakaöljyriippuvuuden vähentäminen
 • Liikenteen ja kuljetusten kasvu
 • Autoilijoiden kasvavat palveluita koskevat odotukset
 • Henkilöautoilun lisääntyminen
 • Moottoriteknologian kehittyminen
 • Uudet autot ja polttoaineet (esim. biopolttoaineet ja sähköautot)
Markkina-asema
 • Vahva asema Itämeren tukkumarkkinoilla
 • Johtava toimija perusöljyt (Group III) liiketoiminnassa maailmanlaajuisesti
 • Johtava asema uusiutuvan dieselin tuottajana
 • Merkittävä markkinaosuus Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla
 • Johtava asema liikennepolttoaineissa Suomessa
 • Suurimpien toimijoiden joukossa Pietarin alueella Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa
Merkittävimmät kilpailijat
 • Neste Oilin kaltaiset kehittyneet Venäjän, Luoteis-Euroopan ja Lähi-idän jalostajat
 • Yhdysvaltalaiset Dynamic Fuels ja Diamond Green Diesel 
 • Eurooppalainen ENI ja tuotannon aloituksen myötä myös UPM
 • Perinteisen biopolttoaineen tuottajat
 • Suomessa: ABC, St1 ja Lukoil (toimii Suomessa nimellä Teboil)
 • Baltian maat ja Luoteis-Venäjä: Statoil, Lukoil