Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Öljyn vähittäismyynti

Neste Oilin Öljyn vähittäismyynti on merkittävä puhtaampien polttoaineiden ja öljytuotteiden markkinoija ja myyjä Suomessa, Pietarin alueella Luoteis-Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Vuonna 2014 Neste Oililla oli Itämeren alueella 1 034 aseman verkosto, joka on laadukkaiden ja puhtaampien tuotteidemme keskeinen markkinointikanava. Tavoitteenamme on kasvattaa oman verkostomme myyntivolyymiä, säilyttää premium-asema Luoteis-Venäjällä sekä luoda kilpailuetua nopealla ja helpolla asioinnilla. 

 

Avainluvut 2014 2013 2012
Liikevaihto, milj. euroa 4 294  4 532 4 895
IFRS-liikevoitto, milj. euroa 68  120 58
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 68  77 58
Sidottu pääoma, milj. euroa 201  255 345
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto* (RONA), % 27,6  26,4 17,3
Investoinnit, milj. euroa 18  31 36
Kokonaismyynti **, 1 000 m3 4 086 4 000 4 160

* Viimeiset 12 kuukautta

** sisältää sekä asemien että Baltian maiden terminaalien myynnin