Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Saavutukset 2014

Mitä tavoittelimme? Saavutukset 2014 Mitä seuraavaksi?
Vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton kasvu
 • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto kasvoi 27,6 (26,4) %:iin. 
 • Jatkamme toimenpiteitä sidotun pääoman tuoton varmistamiseksi muun muassa asemaverkostoa kehittämällä ja optimoimalla varastotasoja.
Liiketoiminnan kannattava kasvu
 • Asemamäärämme kasvoi Suomessa, Baltiassa ja Pietarin alueella.
 • Saimme uusia asiakkaita sekä Suomessa että kansainvälisesti.
 • Lanseeraasimme Neste Pro Dieselin Liettuan markkinoilla.
 • Lanseerasimme Neste Futura -polttonesteet Baltian ja Venäjän markkinoilla.
 • Uusi markkinointiyksikkö aloitti toimintansa.
 • Selvitimme digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia asiakaskokemuksen parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.
 • Uudistimme myyntitoimintaamme kehittämällä asiakkuudenhoitomalleja ja toimintatapoja.

 

 • Kasvatamme myyntiä nykyisille asiakkuuksille sekä identifioimme uusia asiakassegmenttejä.
 • Syvennämme asiakas- ja markkinaymmärrystä sekä jatkamme tuote- ja palvelukehitystä erinomaisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi eri asiakasryhmissä.
 • Kehitämme hinnoittelukäytäntöjä myynnin ja kannattavuuden optimoimiseksi.

 

Toiminnan tehokkuuden parantaminen omia prosesseja kehittämällä
 • Uusi tietojärjestelmäkokonaisuus otettiin käyttöön Suomessa.
 • Otamme uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden käyttöön Latviassa ja Liettuassa.
 • Parannamme tehokkuutta muun muassa pienentämällä edelleen yksikkökustannuksia ja kehittämällä asemaverkostoa.