Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Saavutukset 2014

Mitä tavoittelimme? Saavutukset 2014 Mitä seuraavaksi?
Johtavan aseman säilyttäminen Itämeren alueella
 • Neste Oilin vahva asema säilyi Itämeren alueella, jonne suuntautui noin 65 % yhtiön öljytuotteiden myynnistä.
 • Vahvistimme asemaamme erityisesti Baltian tukkumarkkinoilla.
 • Toimme markkinoille uusia asiakasratkaisuja biovelvoitteiden täyttämiseksi.

 

 • Vahvistamme edelleen asemaamme Itämeren alueella asiakastarjontaa kehittämällä.
 • Kehitämme uusia ratkaisuja vastaamaan kehittyvään biolainsäädäntöön.
 • Kehitämme laivapolttoaineisiin liittyvää tuote- ja palveluvalikoimaa vastaamaan uutta lainsäädäntöä.

 

Toiminnan tehokkuuden parantaminen ja lisämarginaalin vahvistaminen 
kehittämällä tuotantolaitosten käytettävyyttä sekä vähentämällä turvallisuus- ja laatupoikkeamia
 • Lisämarginaali säilyi vakaana.vaikka jalostamojen käytettävyys jäikin tavoitteesta.
 • Turvallisuuspoikkeamien taajuus (TRIF) laski edellisvuodesta tasolle 2,7 (4,2).
 • Toimituspoikkeamien määrä väheni.
 • Varmistamme jalostamoiden käytettävyyden parannuksen laajalla toimenpideohjelmalla (sisältäen mm. ennakoivan kunnossapidon ohjelman).
 • Jatkamme työtä turvallisuus- ja laatupoikkeamien vähentämiseksi.
Pitkän aikavälin kilpailukyvyn vahvistaminen vastaamalla markkinamuutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin
 • Päätimme organisoida Suomen jalostamomme yhdeksi kokonaisuudeksi.
 • Teimme investointipäätöksen raaka-ainesyötön esikäsittely-yksikön rakentamisesta Porvooseen ja selvitämme Naantalin jalostamon rakennemuutosta.
 • Muutoksilla tavoittelemme tuotejakaumamme ja kustannustehokkuutemme parannusta (raskaan polttoöljyn tuotanto laskee 25 %:lla kun samalla keskitisleiden tuotantomäärä kasvaa).
 • Teimme päätöksen uuden vety-yksikön rakentamisesta yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin kanssa.
 • Toteutamme päätetyt investoinnit ja toimintatapamuutokset suunnitelmien mukaisesti ja kiinnittäen huomiota erityisesti muutoksenhallintaan.
 • Kehitämme määrätietoisesti raaka-ainejoustavuuttamme varmistaaksemme kykymme hyödyntää tulevat mahdollisuudet.
Perusöljymarkkinoiden kasvun hyödyntäminen
 • Pohjois-Amerikan ja Euroopan myynnit kasvoivat 26 tonnia.
 • Jatkamme toimintamme kehittämistä vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita.