Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Megatrendit

Megatrendit ovat maailmanlaajuisia muutoksia. Ne asettavat meille haasteita, mutta tarjoavat samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Valitsemallaan strategialla Neste Oil voi omalta osaltaan vaikuttaa toimintaympäristön kehittymiseen ja luoda vähemmän ympäristöä kuormittavaa tulevaisuutta.

Energian
kysynnän kasvu
Ilmastonmuutos
Teknologian kehitys
Digitalisoituminen