Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Strategian toteuttaminen vuonna 2014

Neste Oil toteuttaa strategiaansa jokapäiväisen operatiivisen toiminnan lisäksi myös arvonluontiohjelmien kautta. Ohjelmien tarkoituksena on tekemisen kohdentaminen koko yhtiön kehittymisen kannalta tärkeimpiin asioihin. Ohjelmat koostuvat hankkeista, joille on asetettu kunnianhimoiset mitattavat tavoitteet. Yhtiön johto seuraa projektien etenemistä säännöllisesti. Kiinteä osa strategian toteuttamista on arvoihimme perustuva Way Forward -toimintatapa, joka ohjaa päivittäistä työtämme.

Lue lisää Way Forwardista

Arvonluotiohjelmat 2014

Kannattava kasvu

Arvon luominen ja ylläpito Tavoite Menestystä vuonna 2014
Kannattava kasvu
 • Neste Oil saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet ja luo kannattavaa kasvua ja uusia mahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueilla.
 • Toimme markkinoille matalarikkisen laivapolttoaineen, joka täyttää 2015 voimaan tulevan EU:n rikkidirektiivin.
 • Aloitimme myynnin Ruotsissa Södertäljen terminaalissa sekä Kalifornian Plains Richmondin terminaalissa palvellaksemme paremmin paikallisia asiakkaitamme.
 • Neste Futura -polttonesteet lanseerattiin menestyksellisesti Baltian ja Venäjän markkinoille. Lisäksi Neste Pro -diesel lanseerattiin Liettuassa.
 • Ruotsin markkinoille kehitettiin uusi Miljöklass 1 -dieselpolttoaine, jossa on korkea NEXBTL-pitoisuus
 • Aloitimme Kanadassa Ontarion markkinoilla uuden low carbon NEXBTL-dieselin myynnin.
 • NEXBTL-dieselin myyntiä laajennettiin useille uusille loppukäyttäjäryhmille kuten veneilyyn, kaivoksiin, ja tapahtumiin (Flow Festival).
 • NEXBTL-tuoteperhe laajeni isoalkaanilla, jota voidaan käyttää kemianteollisuudessa raaka-aineena kevyen mineraaliöljyn sijaan.

Tuottavuus

Arvon luominen ja ylläpito Tavoite Menestystä vuonna 2014
Tuottavuus
 • Neste Oil parantaa tuotannon tehokkuutta kaikilla jalostamoilla sekä lisää turvallisuutta.
 • Kustannustehokas ja ketterä logistiikkaverkosto ja operaatiot, jotka vastaavat liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin.
 • Operatiivinen toiminta Singaporen ja Rotterdamin tuotantolaitoksilla ylsi parhaimmillaan 125 %:n tuotantoon nimelliskapasiteetista.
 • Uusien raakaöljyjen hyväksymisprosessia saatiin lyhennettyä viikoista päiviin.
 • Mäntyöljypiki vakiintui Naantalin syöttöaineeksi.
 • Tehostimme vedyn hankintaa ja lisäsimme kapasiteettia solmimalla pitkäaikaisen sopimuksen Agan kanssa, joka rakentaa uuden vetylaitoksen.
 • Toimenpiteet siirtymiseksi yhden jalostamon toimintamalliin käynnistettiin.
 • Julkistimme suunnitelman Kilpilahden sähkönjakeluverkkotoiminnan myymisestä.
 • Tehostimme uusiutuvien tuotteiden logistiikkaa parannetuilla terminaaliratkaisuilla ja mannertenvälisten kuljetusten suunnittelulla ja hankinnalla.

Uusiutuvat raaka-aineet

Arvon luominen ja ylläpito Tavoite Menestystä vuonna 2014
Uusiutuvat raaka-aineet
 • Kilpailukykyisten raaka-aineiden saatavuuden parantaminen, prosessoinnin mahdollistaminen sekä markkinoiden ja asiakkaiden hyväksynnän kasvattaminen kannattavan kasvun tukemiseksi.
 • Jätteiden ja tähteiden lisääminen raaka-aineiksi.
 • Vuonna 2014 hyväksyttyjen raaka-aineiden määrää asiakkaiden ja markkinoiden osalta kasvatettiin edelleen, jotta voisimme käyttää laajaa raaka-ainevalikoimaamme maailmanlaajuisesti.
 • Käytetty paistorasva (UCO) lisättiin Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden listaan.
 • Nykyisten ISCC-DE, ISCC-EU, ISCC Plus ja RSPO-RED -hyväksyntöjen lisäksi Neste Oilin Rotterdamin laitoksella tuotettu NEXBTL sai HVO Verification Scheme -hyväksynnän. 
 • Toinen leväöljyn hankintasopimus allekirjoitettiin.
 • Mikrobiöljykoelaitoksella osoitettiin, että tekninen valmius mikrobiöljyn tuotantoon on olemassa. Saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa mm. metsä- ja maatalouden jäte- ja tähdevirtojen hyötykäyttöön tähtäävässä tutkimustyössä.

Asiakaslähtöisyys

Arvon luominen ja ylläpito Tavoite Menestystä vuonna 2014
Asiakaslähtöisyys
 • Neste Oil luo yhdessä arvoa asiakkaiden kanssa ja vahvistaa asiakaslähtöistä ajattelutapaa.
 • Avainasiakkuuksien hoidossa otettiin käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla löysimme asiakkaidemme kanssa molemmille osapuolille hyödyllisiä ratkaisuja lisäarvon luomiseksi kuten erilaiset logistiset ratkaisut sekä uudet premium- ja erikoistuotteet.
 • Muutimme organisaatiorakennettamme, jotta voisimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin.
 • Asiakastyytyväisyyden seurannassa otettiin käyttöön uusi yhtenäinen mittaustapa koko konsernissa.
 • Osana asiakaslähtöisyys- ja henkilöstön kehittämisohjelmaa käynnistimme myyntihenkilöiden kompetenssikartoitukset sekä erilaiset kehitystoimenpiteet, jotta voimme jatkossa palvella asiakkaitamme entistä paremmin.