Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Saavutukset 2014

Mitä tavoittelimme? Saavutukset 2014 Mitä seuraavaksi?
Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen tuotantolaitosten kapasiteettia kasvattamalla, asiakaskuntaa laajentamalla ja uusia markkinoita avaamalla.
 • Myyntimäärä kasvoi 2,1(1,9) miljoonaan tonniin.
 • Aloitimme NEXBTL-dieselin myynnin Alankomaiden, Malesian, Luxembourgin, Norjan ja Liettuan markkinoilla
 • Puolassa biopolttoainelainsäädäntö eteni niin, että markkinoiden avautumista NEXBTL:lle voidaan odottaa vuonna 2015.
 • Uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteetin käyttöaste saavutti 125 %:n tason. 
 • Tehostimme uusiutuvien tuotteiden logistiikkaa parannetuilla terminaaliratkaisuilla ja mannertenvälisten kuljetusten suunnittelulla.
 • Boeing testasi uusiutuvaa NEXBTL-lentopolttoainetta 15 %:n seoksena.
 • Jatkamme avainmarkkinasegmenttien kehittämistä kaikilla mantereilla ja tuomme ratkaisuja kasvaviin biovelvoitteisiin.
 • Tavoitteenamme on nostaa uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteettia 2,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2015 ja 2,6 miljoonaan tonniin vuoteen 2017 mennessä.
 • Tuomme biopropaanin markkinoille vuonna 2016.
 • Jatkamme logistiikan tehostamista.
 • Panostamme lentoteollisuuden uusiutuvien polttoaineratkaisujen kehittämiseen.
Joustavuus raaka-ainevalikoimassa sekä raaka-aineiden vastuullisuuden ja hyväksyttävyyden varmistaminen
 • Lisäsimme raaka-ainevalikoimaamme käytetyn paistorasvan. Jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttö kasvoi 2,57 (2,32) miljoonaan tonniin. Määrä vastaa noin 62 % (52) uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä.
 • Euroopan komissio sekä Suomen Energiavirasto myönsivät hyväksynnän Neste Oilin omalle vastuullisuuden varmentamisjärjestelmälle (HVO Verification Scheme).
 • Myimme ensimmäisen erän oman vastuullisuusjärjestelmämme mukaisesti sertifioitua NEXBTL-dieseliä.
 • Riippumaton yhteistyökumppanimme The Forest Trust (TFT) julkaisi ensimmäisen raportin Neste Oilille palmuöljyä toimittavista puristamoista sekä niitä ympäröivistä oman toimitusketjumme ulkopuolisista viljelmistä, jotka toimittavat samoille puristamoille, mistä me hankimme sertifioitua palmuöljyä.
 • Käyttämämme raakapalmuöljy on 100 %:sti sertifioitua ja jäljitettyä.
 • Tavoitteenamme on vuoteen 2017 mennessä saavuttaa mahdollisuus hyödyntää raaka-aineena 100 % jätteitä ja tähteitä.
 • Jatkamme raaka-aineiden vastuullisuuden ja hyväksyttävyyden varmistamista.
 • Ylläpidämme 100 %:n sertifiointi- ja jäljitettävyysasteen raakapalmuöljylle.
 • Jatkamme oman vastuullisuuden todentamisjärjestelmän käyttöönottoa ja kehittämistä.
 • Jatkamme yhteistyötä TFT:n kanssa vastuullisten toimintatapojen kehittämiseksi palmuöljyteollisuudessa.
 • Kehitämme sosiaalisten näkökulmien, kuten työelämän oikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvontaa toimitusketjussamme.
Uusien tuotesovellusten kaupallistaminen
 • Päätimme rakentaa biopropaanilaitoksen Rotterdamiin. Laitoksen tuotanto on 30 000–40 000 tonnia vuosittain, ja aloitamme myynnin vuoden 2016 lopulla.
 • Toimme markkinoille uusiutuvan NEXBTL-isoalkaanin, jota voidaan hyödyntää erilaisissa kemianteollisuuden käyttötarkoituksissa.
 • Edistimme uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöönottoa osallistumalla ITAKA-projektiin ja "Bioport for jet fuels in the Netherlands"-aloitteeseen, joiden tavoitteena on tukea uusiutuvan lentopolttoaineen kaupallistamista ja käyttöä.
 • Tavoitteenamme on kasvattaa liiketoimintaa globaaleilla uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvilla markkinoilla, kuten biomuoveissa.
 • Osallistumme aktiivisesti lentoliikenteen uusiutuvien polttoaineratkaisujen kehittämiseen.