Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto
Mitä tavoittelimme? Saavutukset 2014 Mitä seuraavaksi?
Uuden tehtäväkuvausmallin ja vaativuusluokitusjärjestelmän käyttöönotto koko konsernissa.
 • Uusi tehtäväkuvausmalli ja vaativuusluokitukset otettiin käyttöön. 
 • Seuraamme uutta luokittelua ja arvioimme sen toimivuutta.
Uuden lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän käyttöönotto
 • Uusi lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä otettiin käyttöön.
 • Seuraamme järjestelmän toimivuutta ja kehitämme sitä havaintojen mukaan.
 • Pilotoimme uutta suoritusjohtamismallia Singaporessa.
Henkilötietojärjestelmän uudistuksen edistäminen
 • Uudistuksen suunnitteluvaihe valmistui, mutta hanke ei edennyt toteutusvaiheeseen vuonna 2014. 
 • Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2015 aikana.

 

Työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Työhyvinvointia käytiin läpi tiimeissä ja kehityskeskusteluissa.
 • Järjestimme työryhmille työhyvinvointia käsitteleviä keskustelutilaisuuksia.
 • Jatkamme työhyvinvointisuunnitelman toteuttamista.
Way Forward -toimintatavan mukaisen toiminnan edistäminen
 • Jatkoimme vuonna 2013 lanseeratun Way Forward -toimintamallin käyttöönottoa ja sisällyttämistä henkilöstöprosesseihin.
 • Jatkamme Way Forwardin sisällyttämistä kiinteämmin mukaan liiketoiminta- ja henkilöstöprosesseihin.
6–8 % henkilöstöstä osallistuu vuosittain tehtäväkiertoon
 • Tehtäväkiertoon osallistui 9,1 % (8,4 %) henkilöstöstä.
 • Tuemme tehtäväkiertoon osallistumista.