Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Nesteoililaiset 2014

Neste Oilin vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus vuonna 2014 oli  9,3 % (9,9 %) ja lähtövaihtuvuus 15,6 % (9,6 %).

Henkilöstökyselyn mukaan henkilöstömme on sitoutunutta

Neste Oilissa toteutetaan koko henkilöstön kattava henkilöstökysely joka toinen vuosi. Kyselyn tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme sekä liiketoiminnan että henkilöstön kannalta paremmaksi.

Vuodenvaihteessa 2013–2014 tehdyn tutkimuksen perusteella henkilöstö uskoo yhtiön tulevaisuuteen ja näkee mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen hyvinä. Verrattuna aiempiin tutkimustuloksiin henkilöstön sitoutuneisuutta ja suorituskykyä kuvaavat indeksit olivat kehittyneet positiivisesti. Kysely lähetettiin yhteensä 3 127 työntekijälle, ja vastausprosentti oli hyvä, 81,8 %.

Kyselyn tulokset purettiin esimiesten johdolla tiimeissä, ja niiden perusteella pyrittiin löytämään konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseksi. Esimiehiä valmennettiin, jotta he pystyisivät käsittelemään tulokset tiimeissään mahdollisimman osallistavalla tavalla sekä kytkemään työhyvinvoinnin entistä tiukemmin osaksi jokapäiväistä työtä.

Uusi HR-järjestelmä kehitteillä – lisää yhdenmukaisuutta käytäntöihin

Neste Oilissa kehitetään parhaillaan uutta henkilöstöjärjestelmää, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa HR-käytäntöjä ja tavoitteiden asettamista henkilöstölle. Vuoden 2014 aikana tehtiin uuteen järjestelmään liittyvää valmistelevaa työtä. Työ järjestelmän uudistamiseksi jatkuu vuonna 2015.

Henkilöstön mukauttaminen vuonna 2014

Toiminnassamme tapahtuneiden muutosten seurauksena syntyi tarve mukauttaa myös yhtiön henkilöstötarvetta. Syksyllä 2014 käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena 203 työntekijäämme joutui tai joutuu jättämään yhtiön. Suuri osa mukautustarpeesta pystyttiin hoitamaan vapaaehtoisilla järjestelyillä.

Lue lisää toimintamme muutoksista ja henkilöstön mukauttamisesta.