Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Way Forward – tapamme toimia

Neste Oilissa vuonna 2013 käynnistetty Way Forward -toimintamalli sai alkunsa halustamme pysyä kilpailukykyisenä muuttuvassa toimintaympäristössä. Way Forwardissa keskitymme erityisesti tapaamme työskennellä pystyäksemme vastaamaan toimialamme vaatimuksiin ja saavuttaaksemme strategiset tavoitteemme.

Way Forward -toimintamalli perustuu Neste Oilin arvoihin ja se on määritelty henkilöstölle tehdyn kyselyn pohjalta. Way Forwardin kantavana ajatuksena on kehittää Neste Oilista entistä kannattavampi, asiakaslähtöisempi ja turvallisempi yhtiö, jossa henkilöstö viihtyy ja voi hyvin.

Way Forwardin periaatteet pyritään sisällyttämään kaikkiin liiketoiminta- ja henkilöstöprosesseihin, jotta ne tukisivat entistä paremmin liiketoiminnan tavoitteita. Tavoitteenamme on saada Way Forward mukaan kaikkeen toimintaamme ja sidotuksi vahvasti sekä yksilön henkilökohtaisiin, työryhmän että yhtiötason toimintatapoihin ja tavoitteisiin.

Tehdyt lupaukset tarkastelussa tavoite- ja kehityskeskusteluissa

Syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana jokainen nesteoililainen antoi henkilökohtaisen lupauksen liittyen johonkin Way Forwardin painopistealueeseen: asiakaslähtöisyyteen, yhteistyön parantamiseen, turvallisuuteen, hyvän suorituksen arvostamiseen ja vastuun ottamiseen ja antamiseen. Vuonna 2014 tehtyjä lupauksia ja niiden toteutumista tarkasteltiin tavoite- ja kehityskeskusteluissa. Tarvittaessa henkilökohtaisia lupauksia myös päivitettiin.

Way Forwardin painopistealueet otettiin vuoden 2014 aikana mukaan myös uuden henkilöstön soveltuvuusarviointiin ja perehdytykseen.

Way Forwardin mukaista toimintaa myös palkitaan!

Neste Oil palkitsee neljä kertaa vuodessa työssään erinomaisesti ansioituneen henkilön tai tiimin. Vuonna 2014 kvartaalipalkitseminen perustui Way Forward -toimintatavan toteutumiseen palkittavien toiminnassa. Lisäksi nesteoililaiset saavat kuukausittain ehdottaa joukostaan uuden toimintatavan mukaisesti toimivaa Way Forward -persoonaa. Way Forward -persoonan valitseminen sekä onnistumistarinat intranetissä ovat henkilöstön keskuudessa suosittu konsepti.

Lue lisää Way Forward -persoonien valinnasta.