Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto
Mitä tavoittelimme? Saavutukset 2014 Mitä seuraavaksi?
Jäte- ja tähderaaka-aineiden käytön merkittävä kasvattaminen
 • Vuonna 2014 uusiutuvien raaka-aineiden käytöstämme 62,0 % (52,6 %) oli jätteitä ja tähteitä.
 • Lisäsimme käytetyn paistorasvan raaka-ainevalikoimaamme.
 • Tavoitteenamme on saavuttaa kyky käyttää ainoastaan jätteitä ja tähteitä uusiutuvan dieselin tuotannossa vuoteen 2017 mennessä.
Energiansäästötavoitteen (660 GWh vuoteen 2016 mennessä) jatkuva eteneminen
 • Vuonna 2014 olimme saavuttaneet 91 % (80 %) vuodelle 2016 asetetusta tavoitteesta.
 • Jatkamme säästötavoitetta edistävien toimenpiteiden toteuttamista.
Energiatehokkuuden parantaminen investoinneilla ja kehittämällä jalostamoiden operointia
 • Vuonna 2014 tehdyillä toimenpiteillä saavutetaan vuosittain noin 76 GWh:n energiansäästö.
 • Jatkamme energiatehokkuuden parantamista investoinneilla ja kehittämällä jalostamoiden operointia.
Kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen omassa toiminnassamme
 • Otimme hiilidioksidia talteen Porvoon jalostamolla 131 000 (156 500) tonnia.
 • Ostimme ensimmäiset erät raakapalmuöljyä, joka on tuotettu metaanin talteenotolla varustetussa puristamossa.
 • Teimme investointipäätöksen hiilidioksidin talteenotto- ja nesteytysyksikön rakentamisesta Singaporen jalostamolle.
 • Kartoitamme edelleen mahdollisuuksia vähentää omasta toiminnastamme aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.
Ympäristölainsäädännössä ja lupaehdoissa tapahtuneiden muutosten seuranta sekä niiden vaikutusten arviointi
 • Aloitimme nykyisen toimintamme arvioinnin suhteessa uusiin BAT-vaatimuksiin.
 • Nykytilasta tehdyn arvioinnin perusteella aloitamme mahdollisten toimenpiteiden valmistelun.
Tiukentuneiden ympäristölupien noudattaminen
 • Kykenimme pitämään toimintamme lupaehtojen mukaisena, lukuun ottamatta yksittäisiä vaikutuksiltaan vähäisiä poikkeamia.
 • Pyrimme jatkossakin toimimaan ympäristölupien rajoissa ja muutamme toimintaamme uusien säädösten mukaisesti.