Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Energiatehokkuus

Pyrimme vähentämään energiankulutustamme erityisesti tuotannossa ja logistiikassa. Energiatehokkuuteen meitä kannustavat kustannustehokkuuden parantaminen sekä vähäpäästöisempi jalostustoiminta.

 

Energiankäyttö  2014 2013 2012
Kokonaisenergian käyttö, TWh 12,7 14,11* 14,24*
Polttoaineet ja maakaasu (sis. oman energiantuotannon polttoaineet) 91,5 % 91,4 % 90,5 %
Ostosähkö 6,1 % 6,4 % 6,9 %
Ostettu lämpö 2,4 % 2,2 % 2,6 %

*Vuosien 2013 ja 2012 kokonaiskulutuksessa mukana myös Neste Shipping.

Neste Oil on sitoutunut Suomen energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuusohjelmaan, jolla pyritään ehkäisemään ilmastonmuutosta Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. Energiatehokkuusohjelmamme kattaa jalostamot Porvoossa ja Naantalissa sekä Suomessa sijaitsevat terminaalit. Keskeisimpänä kansallisena tavoitteenamme on vähentää energiankulutusta 660 GWh vuoteen 2016 mennessä. Säästötavoite vastaa 35 800 sähkölämmitteisen omakotitalon (120 m2, nelihenkinen perhe) vuotuista energiankulutusta (lähde: Vattenfall). Vuoden 2014 lopussa vuodelle 2016 asetetusta tavoitteesta oli saavutettu 91 % (80 %).

Energiatehokkuuden seuraaminen Neste Oilin jalostamoilla

Neste Oilin fossiilisia polttoaineita valmistavilla jalostamoilla Porvoossa ja Naantalissa käytetään energiatehokkuuden mittarina kansainvälisesti käytettyä energiatehokkuusindeksiä. Vuonna 2014 Porvoon jalostamo sai arvon 84,4 (84,0) ja Naantalin jalostamo 98,3 (96,3).

Jalostusprosessin erilaisuuden vuoksi uusiutuvia polttoaineita tuottavien jalostamoidemme energiatehokkuutta mitataan indikaattorilla kilowattitunti/tuotetonni. Vuoden 2014 osalta indikaattori oli Rotterdamin jalostamolla 227 kWh/t ja Singaporessa 239 kWh/t.

Vuonna 2014 jalostamoillamme tehdyillä kehitystoimenpiteillä saavutetaan 76 GWh:n vuosittainen energiansäästö. Energiatehokkuutta parannettiin pääasiassa operatiivisilla toimenpiteillä, kuten kompressoreiden ajotapaa muuttamalla Rotterdamin jalostamolla.

Energiatehokkuus paranee seisokissa

Säännöllisesti tehtävissä jalostamoseisokeissa uusitaan ja huolletaan jalostamoiden laitteistoja. Uusissa laitteistoissa on usein esimerkiksi parempi hyötysuhde sekä eristykset, joiden avulla voidaan pienentää energiankulutusta. Singaporen jalostamolla vuonna 2014 tehdyn seisokin aikana tehtiin poltinmuutoksia kuumaöljyuunissa sekä uusittiin lämmönvaihtimia.

Vuonna 2015 Porvoon jalostamolla tehtävässä seisokissa on tarkoitus ottaa käyttöön raakaöljyn tislausyksikön uudet prosessiuunit, joiden käyttöönotolla arvioidaan säästettävän energiaa noin 50 GWh vuodessa. Lisäksi seisokissa uusitaan reformoinnin jätelämpökattila.

Uusi käyttöhyödykejärjestelmä mahdollistaa tehokkaamman energian käytön

Neste Oilin Porvoon ja Naantalin jalostamoilla otettiin vuonna 2014 käyttöön uusi käyttöhyödykejärjestelmä. Uuden järjestelmän tuntitasolla ja prosessiyksiköittäin tapahtuva seuranta mahdollistaa käyttöhyödykkeiden, kuten sähkön, höyryn, veden tai energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden, tehokkaamman käytön. Uusi järjestelmä on oiva työkalu, josta saatavilla kulutustiedoilla prosesseja ja toimintaa voidaan kehittää kustannus- ja energiatehokkaammaksi. Tulevaisuuden tavoitteena on tarkastella mahdollisuutta ottaa järjestelmä käyttöön myös muilla tuotantopaikoillamme. 

Voimalaitoshankkeella tehokkaampi energiantuotanto ja pienemmät ympäristövaikutukset

Neste Oilissa on suunnitteilla Porvoon jalostamon voimantuotannon uudistamista koskeva 250 miljoonan euron investointi, joka toteutetaan yhdessä Veolian ja Borealiksen kanssa. Voimalaitoksen uusimisella tehostetaan energiantuotantoa sekä pienennetään ympäristövaikutuksia. Hankkeen toteutuspäätös on tarkoitus tehdä keväällä 2015 ja uuden voimalaitoksen on määrä valmistua vuoden 2017 aikana.

Energiatehokkuus kuljetuksissa ja asemaverkostossa

Neste Oilin säiliöautojen jakeluasemat ja lastimäärät on suunniteltu polttoaineen kulutuksen kannalta mahdollisimman tehokkaiksi. 

Tuotantotoiminnan lisäksi olemme laatineet energiatehokkuusohjelmat myös asemaverkostollemme Suomessa sekä Baltiassa ja Venäjällä. Suomen asemia koskevan ohjelman tavoitteena on vähentää mittarikenttien sähköenergian kulutusta 25 % vuoden 2007 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Säästöä tavoitellaan muun muassa hyödyntämällä uutta valaistusteknologiaa. Vuonna 2014 aloitimme LED-valojen vaihtamisen omistamillamme automaattiasemilla Suomessa. Vuonna 2015 projekti tulee kattamaan myös raskaan liikenteen asemat sekä omistajakauppiaiden asemat. Baltiassa ja Venäjällä valaistusmuutokset olivat loppusuoralla vuonna 2014.

Baltian maiden ja Venäjän asemaverkoston energiatehokkuusohjelman tavoitteena on vähentää maayhtiöiden sähkön kulutusta 20 % (6 800 MWh) vuoden 2010 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä.