Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Ilmasto

Neste Oil pyrkii vähentämään liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasu- ja muita päästöjä ja osallistuu ilmastotalkoisiin tuottamalla puhtaampia liikennepolttoaineratkaisuja. Ilmastotavoitteidemme kärki on uusiutuvan dieselin käytön avulla saavutettava kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Mittaamme jatkuvasti myös omasta toiminnastamme aiheutuvia päästöjä ilmaan ja raportoimme niistä tarkasti. Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen myös yhdistystoiminnan kautta.

Lue lisää omasta toiminnastamme aiheutuvista päästöistä ja niiden hallinnasta.

Mukana haastamassa Suomea nopeampiin ympäristötoimiin

Neste Oil liittyi vuonna 2014 Climate Leadership Council -yhdistykseen, jonka tavoitteena on lisätä Suomen kykyä hyödyntää ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden varmistamisen synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Neste Oilin lisäksi yhdistyksessä ovat mukana Sitra, Fortum, KONE, Outotec, Caverion ja ST1.

Lue lisää Climate Leadership Council -yhdistyksen toiminnasta.

Suorituksemme hiili- ja metsäjalanjälkiarvioinneissa paranivat

Raportoimme hiilijalanjäljestämme Carbon Disclosure -projektin (CDP) kriteerien mukaisesti ja metsäjalanjäljestämme CDP Forest -ohjelman kautta.

Nostimme CDP-suoritustamme 72:stä 87:ään (asteikko 0–100), mikä on hyvää pohjoismaista tasoa. Ilmastosuoritusta mitataan luokilla A–E, ja tässä nousimme luokasta C luokkaan B.

CDP Forest -ohjelma mittaa metsäkadon riskiä aiheuttavien hyödykkeiden käyttöä ja sitä, kuinka hyvin yritys on selvillä aiheuttamastaan riskistä. Olemme yksi harvoista energia-alan yrityksistä, jotka raportoivat CDP Forest -ohjelman kautta.

Lue lisää CDP:stä ja CDP Forestista.

Positiivinen nettoilmastovaikutus

Neste Oil on yksi Suomen suurimmista hiilidioksidin päästäjistä, mutta samalla asiakkaamme vähentävät tuottamamme uusiutuvan NEXBTL-dieselin käytöllä päästöjä enemmän kuin niitä aiheutuu kaikesta tuotannostamme. Neste Oilin toimintojen suorat kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2014 olivat 3,2 (3,6) miljoonaa tonnia ja vuoden aikana tuottamallamme uusiutuvalla dieselillä saavutettu päästövähenemä 5,6 (4,8) miljoonaa tonnia. Aikaansaatu päästövähenemä vastasi noin 48 % Suomen tieliikenteen vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Päästövähenemän kasvaminen johtui tuotantomäärän kasvun lisäksi pääasiassa lisääntyneestä jätteiden ja tähteiden käytöstä.