Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Materiaalitehokkuus

Neste Oil pyrkii jatkuvasti parantamaan materiaalitehokkuuttaan. Etsimme uusia raaka-aineita ja kehitämme tuotantoamme entistä tehokkaammaksi.

Tavoitteena kyky käyttää ainoastaan jätteitä ja tähteitä

Neste Oilin tavoitteena on mahdollistaa pelkkien jätteiden ja tähteiden käyttö uusiutuvan dieselin tuotannossa vuoteen 2017 mennessä. Olemme aloittaneet Singaporen ja Rotterdamin jalostamoilla kehityshankkeet, joissa testataan, onko laitoksissa mahdollista hyödyntää entistä heikkolaatuisempia jäte - ja tähderaaka-aineita.

Olemme pystyneet lisäämään jäte- ja tähderaaka-aineiden käytön osuutta merkittävästi. Vuonna 2014 tuottamamme uusiutuvan dieselin raaka-aineista 62,0 % (52,6) oli jätteitä ja tähteitä.

Lue lisää vuoden 2014 raaka-ainekäytöstämme.

Kasvava valikoima jäte- ja tähderaaka-aineita

Voimme hyödyntää uusiutuvan dieselin raaka-aineena esimerkiksi huonolaatuisia syötäväksi kelpaamattomia eläin- ja kalarasvoja sekä kasviöljyä käyttävän teollisuuden jäte- ja tähdevirtoja, kuten palmuöljyn rasvahappotislettä (PFAD). Hankimme jäteraaka-aineita maailmanlaajuisesti. Vuonna 2014 laajensimme jäteraaka-ainevalikoimaamme käytetyllä paistorasvalla (used cooking oil, UCO).

Vuonna 2014 testasimme myös kierrätetyn voiteluöljyn käyttöä liikennepolttoaineiden raaka-aineena. Aiemmin olemme todenneet myös mäntyöljypien soveltuvan liikennepolttoaineiden raaka-aineeksi. Mäntyöljypiki on jätettä, jonka hyödyntäminen liikennepolttoaineiden tuotannossa ei ole aiemmin ollut mahdollista, vaan se on hävitetty polttamalla. Neste Oililla on koetoimilupa näiden aineiden hyödyntämiseksi vuoteen 2017 saakka.

Öljynjalostus on materiaalitehokkuudessa huippuluokkaa!

Öljynjalostus on erittäin materiaalitehokasta, sillä hyvin suuri osa käytetystä materiaalista pystytään ottamaan hyötykäyttöön. Raakaöljyä pystytään hyödyntämään monella eri tavalla, ja vain pieni määrä päätyy jätteeksi. Prosessissa syntyy myös erittäin vähän hävikkiä, sillä laatuvaatimuksia vastaamaton lopputuote on mahdollista palauttaa takaisin prosessoitavaksi.

Materiaalitehokkuutta voidaan mitata e-factor -luvulla, jossa syntyneen jätteen kilomäärä jaetaan lopputuotteen kilomäärällä. Porvoon ja Naantalin öljynjalostuksen e-factor -luku on alle 0,01, kun esimerkiksi kemianteollisuudessa luku vaihtelee 5–50 välillä. Vastaavaa tehokkuutta on haastavaa saavuttaa millään muulla teollisuudenalalla.

Biopropaanin tuotanto alkaa Rotterdamissa - uusiutuvan dieselin sivuvirrasta uudeksi tuotteeksi

Neste Oil teki vuonna 2014 päätöksen biopropaanin tuotantolaitoksen rakentamisesta Rotterdamin jalostamolle Hollantiin. Biopropaanin tuotanto on tarkoitus aloittaa vuoden 2016 lopussa.

Biopropaanin tuotantoprosessissa hyödynnetään uusiutuvan NEXBTL-dieselin tuottamisessa syntyviä sivuvirtakaasuja, joista propaani erotellaan jatkokäyttöön. Biopropaanilla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vähentää näin merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Laitos pystyy tuottamaan arviolta 30 000–40 000 tonnia biopropaania vuodessa. Biopropaania voidaan käyttää samoissa käyttötarkoituksissa kuin nestekaasua. Neste Oil on maailman ensimmäinen yritys, joka on tehnyt sopimuksen biopropaanin myynnistä.

 

Materiaalitehokkuus Porvoon jalostamolla