Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Tuotteiden hiilijalanjälki

Uusiutuvien tuotteidemme avulla asiakkaamme voivat vähentää merkittävästi omasta toiminnastaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

Flow Festivalille pienempi hiilijalanjälki NEXBTL:n käytöllä

Vuonna 2014 Flow Festival pienensi hiilijalanjälkeään käyttämällä NEXBTL-dieseliämme sähköntuotannossaan. Tuotteen käytöllä saavutettiin tapahtumassa 22 tonnin päästövähenemä. Se vastaa päästömäärää, joka syntyy lennettäessä maapallon ympäri lähes kolme kertaa.

Lue lisää NEXBTL:n käytöstä Flow:ssa

Tuotteiden hiilijalanjäljellä tarkka seuranta koko elinkaaren ajan

Laskemme tuotteidemme hiilijalanjäljen koko niiden elinkaaren ajalta raaka-ainetuotannosta aina tuotteen loppukäyttöön saakka. Suurin osa uusiutuvan dieselin kasvihuonekaasupäästöistä syntyy raaka-ainetuotannossa, jossa niitä aiheuttaa muun muassa lannoitteiden käyttö.

Kehitämme jatkuvasti kasvihuonekaasulaskentaa kansainvälisten standardien ja lainsäädännön pohjalta. Riippumattomat asiantuntijat ovat todentaneet käyttämiemme laskentamenetelmien vastaavan biopolttoaineille asetettuja tiukkoja laatuvaatimuksia.

Raaka-aine Päästövähenemä
Jätteet ja tähteet (mm. eläinrasvajäte, kalanjalostuksen rasvajäte, palmuöljyn rasvahappotisle, PFAD) 85–90 %
Raakapalmuöljy 51 %
Muut kasviöljyt (mm. rypsi- ja camelinaöljy) 42–55 %

Kasvihuonekaasupäästöt tuotteen elinkaaren aikana

Raaka-ainetuotanto
Raaka-aineiden kuljetus
Polttoaineen jalostus
Polttoainekuljetukset
Tuotteen loppukäyttö