Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Turvallisuus

Turvallisuus on ykkössijalla kaikessa toiminnassamme. Työntekijämme ja yhteistyökumppanimme työskentelevät haastavissa olosuhteissa, minkä vuoksi turvallisuudesta huolehtimisen tärkeys korostuu. Haluamme olla turvallisuudessa parhaiden eurooppalaisten öljy-yhtiöiden joukossa. Turvallisuusvisiomme kiteytyy kolmeen asiaan; toimimme turvallisesti ja ammattimaisesti aina ja kaikkialla, suuntana nolla tapaturmaa, turvallisen työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Mitä tavoittelimme? Saavutukset 2014 Mitä seuraavaksi?
Prosessiturvallisuuspoikkeamien määrän vähentäminen (PSER <3,0)
 • Tavoite saavutettiin. PSER-luku oli 3,0 (3,0).
 • PSER < 2,7
Tapaturmien määrän vähentäminen (TRIF, Total Recordable Injury Frequency 3,3)
 • Tavoitetta ei saavutettu.TRIF-luku oli 2,7 (4,2).
 • TRIF < 2,7*
Ennakoivia turvallisuustoimenpiteitä vähintään 30 000
 • Teimme 29 400 (30 064) ennakoivaa raportoitua toimenpidettä.** Toimenpiteiden määrän lasku johtui lähinnä varustamotoiminnasta luopumisesta. 
 • Ennakoivien raportoitujen turvallisuustoimenpiteiden määrä 28 000. Kiinnitämme erityistä huomiota raporttien tehokkaampaan hyödyntämiseen.

* Neste Oilin pitkän tähtäimen tavoitteena on nolla tapaturmaa.

** sisältää havainnointi- ja tarkastuskierrokset ja läheltä piti -raportoinnin.