Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Jäljitettävyys

 

Kaikki Neste Oilin käyttämät uusiutuvat raaka-aineet jäljitetään niiden viljely-tai tuotantopaikoille. Kasviöljyt jäljitetään viljelmille ja jäte- ja tähderaaka-aineet niiden syntypaikoille, tyypillisesti tuotantolaitoksille. Jäljitettävyydellä varmistetaan, että raaka-aineet on tuotettu vastuullisesti eikä tuotannossa ole vahingoitettu ihmisoikeuksia, uhanalaisia sademetsäalueita tai hiilivarannoiltaan rikkaita alueita, kuten kosteikkoja ja suoalueita.

Palmuöljyä vain tarkkaan valituilta viljelmiltä

Neste Oil ostaa raakapalmuöljyä suoraan tarkkaan valituilta tuottajayhtiöiltä ilman välittäjiä. Se, että ohitamme välitysportaan mahdollistaa meille alan vallitsevaa kauppatapaa paremman selvyyden raaka-aineen alkuperästä.

Vuonna 2014 hankimme raakapalmuöljyä 212 (212) viljelmältä ja 57 (65) puristamolta. Sopimuksiimme on kirjattu tarkasti kaikki ne viljelmät, jotka toimittavat meille raakapalmuöljyä. Meillä on tiedossamme kaikkien toimitusketjuumme kuuluvien viljelmien tarkat sijainnit sekä niitä koskevat historiatiedot. Meille toimittavat viljelmät eivät ole laajentuneet kielletyille alueille eikä niillä ole laajentumisaikeita. Yhdelläkään toimitusketjuumme kuuluvalla viljelmällä ei ole avoimia maakiistoja.

Yhteistyö TFT:n kanssa edennyt kenttätarkastuksiin

Aloitimme vuonna 2013 palmuöljyteollisuuden vastuullisuuden kehittämiseen tähtäävän yhteistyön sademetsätuhojen torjuntaan erikoistuneen The Forest Trust (TFT) -järjestön kanssa. Yhteistyö on edennyt kenttävarmennuksiin ja palmuöljytoimittajien kanssa pidettäviin työpajoihin. Vuonna 2014 järjestetyissä työpajoissa käsiteltiin TFT:n tekemässä palmuöljytoimittajiamme koskevassa riskiarvioinnissa esiin tulleita aukkokohtia ja riskejä. Riskiarviointi valmistui vuoden 2014 alkupuolella. Työpajoissa toimittajia opastettiin politiikkojen ja periaatteiden laatimisessa sekä vastuullisten toimintatapojen käyttöönotossa.  

Lue lisää TFT-yhteistyön etenemisestä.

Uusiutuvien raaka-aineiden jäljittämisessä käytettävät menetelmät

Neste Oil käyttää uusiutuvien raaka-aineiden jäljittämisessä EU:n ja Yhdysvaltain viranomaisten hyväksymiä massatase- ja segregaatiomenetelmiä. Kun ostamme palmuöljyä massataseperiaatteella ostamaamme sertifioituun palmuöljyyn saattaa sekoittua puristamoiden prosesseissa tai rannikkovarastossa muiden ostamaa raaka-ainetta. Hankkimamme raaka-aineen määrä varmistetaan kuitenkin tarkalla kirjanpidolla, ja meille toimitetaan sopimuksemme mukainen määrä sertifioitua palmuöljyä. Kolmas riippumaton osapuoli varmistaa massabalanssijärjestelmän oikeellisuuden. Raaka-aine-eriä seurataan fyysisesti koko niiden matkan ajan aina viljelmältä asiakkaalle asti ja kaikki toimitusketjun vaiheet dokumentoidaan.

Segregoituna ostettu raaka-aine eroaa massabalanssilla hankitusta siten, että raaka-aine ei ole missään toimitusketjun vaiheessa fyysisesti kosketuksissa muiden ostaman raaka-aineen kanssa.

Raakaöljyn alkuperän jäljittäminen

Neste Oil ei itse harjoita öljynetsintää tai -porausta, minkä vuoksi yhtiöllä on rajallinen mahdollisuus vaikuttaa öljyn tuotantoon. Pyrimme mahdollisimman suoraan hankintaketjuun laadun sekä vastuullisen toiminnan varmistamiseksi. Tunnemme ostamiemme raakaöljyerien alkuperämaat sekä tyypillisesti myös tuotantoalueen. Seuraamme tiiviisti raakaöljytuottajien ympäristöraportointia ja käymme vuoropuhelua raakaöljytuotannon vastuullisuudesta alan merkittävimpien toimijoiden kanssa.

Tuotannossa vuonna 2014 käytettyjen raaka-aineiden alkuperämaat

Raaka-aine Alkuperä
Raakapalmuöljy Malesia ja Indonesia
Jätteet ja tähteet (esim. eläinrasvajäte, kalanrasvajäte, kasviöljyjen rasvahappotisleet, kuten PFAD, tekninen maissiöljy, käytetty valkaisusaviöljy)  Australaasia, Etelä-Amerikka, Eurooppa, Kaakkois-Aasia, Pohjois-Amerikka
Muut kasviöljyt (esim. rypsi - ja camelinaöljyt) Etelä- ja Pohjois-Amerikka, Eurooppa
Raakaöljy Venäjä, Kazakstan, Norja, Iso-Britannia, Tanska ja  Pohjois-Afrikka