Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Raaka-ainekäyttö 2014

Neste Oil käyttää tuotannossaan sekä fossiilisia että uusiutuvia raaka-aineita. Vastuullisuus on tärkeä raaka-ainehankintaamme ohjaava tekijä. Hankimme ainoastaan vastuullisesti tuotettuja uusiutuvia raaka-aineita, jotka ovat jäljitettävissä viljelmälle tai tuotantolaitokselle.

Suurin osa fossiilisista raaka-aineista peräisin Venäjältä

Suurin osa käyttämästämme raakaöljystä on peräisin Venäjältä. Vuonna 2014 venäläisten raakaöljyjen osuus koko vuoden raakaöljyhankinnastamme oli 72 % (81 %). Kaikista jalostamoillemme hankituista fossiilisista syöttöaineista 68 % (72 %) oli peräisin Venäjältä.

Valikoimassa yli kymmenen uusiutuvaa raaka-ainetta

Kehittämämme NEXBTL-teknologia mahdollistaa lähes minkä tahansa kasviöljyn tai jäterasvan käytön uusiutuvan dieselin valmistuksessa.

Uusiutuvan dieselin valmistukseen soveltuvat jäte- ja tähderaaka-aineet:

 • eläinrasvajäte
 • kalanrasvajäte
 • kasviöljyjen rasvahappotisleet, kuten palmuöljyn rasvahappotisle (PFAD)
 • tekninen maissiöljy
 • käytetty paistorasva
 • käytetty valkaisusaviöljy

Uusiutuvan dieselin jalostukseen soveltuvat kasviöljyt:

 • raakapalmuöljy
 • rypsiöljy
 • soijaöljy
 • jatrophaöljy
 • camelinaöljy

Yhä suurempi osuus raaka-ainekäytöstä jätteitä ja tähteitä

Vuonna 2014 uusiutuvan dieselin jalostuksessa käyttämiemme raaka-aineiden määrä kasvoi tuotannon lisääntymisen myötä ja oli kokonaisuudessaan 2,6 miljoonaa tonnia (2,3). Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä kasvoi edellisvuodesta ja oli 62,0% (52,6 %). Vuonna 2014 laajensimme jäte- ja tähderaaka-aineiden valikoimaamme käytetyllä paistorasvalla.

Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö, % ja Mt

Raaka-aine 2014 2013 2012
Raakapalmuöljy 38,0 % (0,97 Mt) 47,4 % (1,1 Mt) 64,5 % (1,36 Mt)
Jätteet ja tähteet (mm. eläinrasvajäte, kalanrasvajäte, kasviöljyjen rasvahappotisleet, kuten PFAD, tekninen maissiöljy) 62,0 % (1,60 Mt) 52,6 % (1,22 Mt) 35,1 % (0,74 Mt)
Muut kasviöljyt (esim. rypsi - ja camelinaöljyt) 0,0 % (0,00 Mt) 0,0 % (0,0002 Mt) 0,3 % (0,0007 Mt)
Yhteensä 2,57 Mt 2,32 Mt 2,11 Mt