Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Raaka-ainetoimittajat

Uusiutuvia raaka-aineita suoraan tuottajayhtiöiltä

Neste Oil ostaa uusiutuvat raaka-aineet pääosin suoraan niiden tuottajayhtiöiltä ilman välikäsiä. Emme omista raaka-aineviljelmiä tai operoi raaka-aineiden tuotantolaitoksia. Vuonna 2014 hankimme uusiutuvia raaka-aineita yhteensä 38 (45) toimittajalta.

Vuonna 2014 ostimme raakapalmuöljyä yhteensä kuudelta (8) toimittajalta, joita olivat muun muassa Wilmar, Golden Agri, Asian Agri ja IOI Group. Näiden lisäksi toimitusketjussamme on myös noin 40 000 (54 000) indonesialaista pienviljelijää, jotka ovat järjestäytyneet osuuskunniksi.

Pyrimme jatkuvasti lisäämään jäte- ja tähderaaka-aineiden osuutta käyttämistämme uusiutuvista raaka-aineista. Vuonna 2014 hankimme jätteitä ja tähteitä yhteensä 38 toimittajalta.

Suurin osa raakaöljystä Venäjältä

Neste Oil ostaa fossiilista raakaöljyä pääasiassa Venäjältä ja suurin osa käyttämästämme raakaöljystä toimitetaan jalostamoillemme Primorskin öljysatamasta. Öljy tulee Primorskiin putkiverkoston kautta, jossa kulkee öljyä ympäri Venäjää sijaitsevilta öljykentiltä. Vuonna 2014 hankimme raakaöljyä myös Kazakstanista, Norjasta, Iso-Britanniasta, Tanskasta ja Pohjois-Afrikasta. Neste Oililla oli yhteensä 25 (22) raakaöljytoimittajaa vuonna 2014.

Lue lisää Neste Oilin raaka-aineiden jäljitettävyydestä.

Toimittajaksi pääseminen ei ole itsestäänselvyys – valinnassa tiukat vastuullisuuskriteerit

Neste Oil tekee raaka-ainetoimittajien valintaa koskevat päätökset yhtiön Supplier Compliance -periaatteiden mukaisesti. Kaikkien raaka-ainetoimittajiemme on läpäistävä valintaan kuuluva due diligence -arviointi. Uusien toimittajien lisäksi due diligence -arviointi tehdään myös jo hyväksytyille toimittajille, mikäli he tarjoavat yhtiölle uutta raaka-ainetta tai toimitusketju muuttuu oleellisesti. Vuonna 2014 teimme due diligence -selvityksen 39 uusiutuvan raaka-aineen toimittajalle. Kaksi toimittajaa ei läpäissyt tarkastusta.

Riskienhallintaosastomme suorittaa kaikille toimittajaehdokkaille turvallisuustarkastuksen, jossa käsitellään muun muassa hyvää hallintotapaa, korruptiota, avoimia oikeustapauksia ja muita mahdollisia asioita, jotka ovat ristiriidassa Neste Oilin politiikkojen tai toimintaperiaatteiden kanssa. Tarkastuksen jälkeen annamme toimittajalle mahdollisuuden korjata toimintansa palautteen perusteella.

Valintavaiheeseen kuuluu myös kattava vastuullisuuskartoitus, jossa tarkastellaan muun muassa toimittajan toimintatapoja ja politiikkoja, valmiutta sertifioida tuotantoa sekä mahdollisia kansalaisjärjestöjen esiin nostamia huolenaiheita.

Valinnan jälkeen seuraamme raaka-ainetoimittajiemme toimintaa jatkuvasti. Ulkopuolinen riippumaton taho auditoi sertifioidut toimittajat vuosittain, ja lisäksi myös itse tekemissämme toimittaja-auditoinneissa tarkastellaan toimitusketjua ja sen vastuullisuutta.

Vaatimuksena ehdoton sitoutuminen vastuullisuusperiaatteisiin

Edellytämme kaikilta palmuöljytoimittajiltamme palmuöljytuotannon vastuullisuutta edistävän RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) -järjestön jäsenyyttä. Jäsenyyden kautta toimittajat ovat sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja suojelemaan sademetsiä. Toimittajien on sitouduttava myös Neste Oilin kestävän kehityksen politiikkaan, kestävän kehityksen periaatteisiin biopolttoaineille sekä metsäkadon estämistä ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuullista hankintaa koskeviin periaatteisiin.

Tutustu Neste Oilin metsäkadon estämistä ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuullista hankintaa koskeviin periaatteisiin.