Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Järjestötoiminta ja yhteistyöhankkeet

Toimialajärjestöt

 • European Biodiesel Board (EBB)
 • CONCAWE, eurooppalainen öljynjalostajien turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöhallintaa edistävä järjestö
 • Europia, eurooppalaisen öljynjalostusteollisuuden edunvalvontajärjestö
 • ASFE, Euroopan synteettisten polttoaineiden järjestö
 • Kemianteollisuus ry, kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö
  • Neste Oilin toimitusjohtaja on toiminut hallituksen puheenjohtajana vuoden 2013 alusta alkaen
 • Öljy- ja biopolttoaineala ry, öljyalan edunvalvontajärjestö
  • Neste Oilin edustaja toimii hallituksen varapuheenjohtajana
 • Cleantech Finland, cleantech-teollisuutta ja kestäviä ratkaisuja edistävä verkosto
 • CLEEN, energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä
 • European Energy Forum (EEF), energia-alan avointa keskustelua ja kehitystä edistävä järjestö
 • Canadian Renewable Fuels Association (CRFA), uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä edistävä järjestö
 • European Committee of Standardization (CEN), Euroopan standardointijärjestö
 • ASTM International (entinen American Society for Testing and Materials), Yhdysvaltojen standardointijärjestö
 • Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), merikuljetusten turvallisuutta ja ympäristövastuullisuutta edistävä vapaaehtoinen järjestö 

Raaka-aineiden vastuullinen tuotanto ja käyttö

 • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), kansainvälinen palmuöljyn vastuullista tuotantoa ja käyttöä edistävä organisaatio ja sertifiointijärjestelmä
 • Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), biomassan ja biomateriaalien vastuullista käyttöä edistävä järjestö
 • Roundtable on Responsible Soy (RTRS), vastuullista soijan tuotantoa edistävä järjestö

Erilaisten järjestöjen lisäksi Neste Oil osallistuu vuosittain myös useisiin yhteistyöhankkeisiin.

Lentoliikenteen hankkeet

 • Eurooppalaisen lentoliikenteen tiekartta (European Aviation Biofuels Flightpath)
  • hankkeen tavoitteena lisätä lentoliikenteen biopolttoaineiden vuosittainen kulutus 2 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä.
 • ITAKA-hanke (Initiative Towards Sustainable Kerosene for Aviation)
  • tavoitteena tukea uusiutuvan lentopolttoaineen kaupallistamista ja käyttöä Euroopassa.
 • Hollantilainen 'Bioport for jet fuels in the Netherlands' -aloite, jonka tavoitteena on edistää vastuullisesti tuotettujen biopolttoaineiden käyttöönottoa lentoliikenteessä. 

Turvallisuutta edistävät hankkeet

 • Turvallisuuden tekijät -yhteistyöhanke, jonka yhtenä rahoittajana Neste Oil toimii. Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten henkilöturvallisuutta.

Kestävän kehityksen ja ympäristöhankkeet

 • Responsible Care -ohjelma, kansainvälinen kemianteollisuuden vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma. 
 • Climate Leadership Council
  • Yhdistyksen tavoitteena on edistää Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden valmiutta ja kilpailukykyä vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen hupenemisen aiheuttamiin ongelmiin.