Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Sidosryhmävuorovaikutus vuonna 2014

Keskustelemme aktiivisesti eri sidosryhmiemme kanssa ja pyrimme ottamaan heidän odotuksensa huomioon toiminnassamme. Pidämme sidosryhmiltä saamaamme palautetta erittäin arvokkaana myös silloin, kun se ei ole positiivista. Rakentavasti esitetty kritiikki ja epäkohtien esiin nostaminen ovat mahdollisuuksia kehittää toimintaa.

Teemme sidosryhmävuorovaikutusta monella taholla. Kokonaisuuden johtamisesta vastaavat yhtiön viestinnästä ja brändimarkkinoinnista, yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta, sijoittajasuhteista, henkilöstöasioista ja turvallisuudesta sekä liiketoiminnoista vastaavat johtajat sekä monet yhtiön asiantuntijatahot.

Rohkaisemme keskusteluun sosiaalisessa mediassa

Olemme sidosryhmiimme yhteydessä päivittäin erilaisten viestintä- ja vuorovaikutuskanavien kautta. Rohkaisemme kaikkia nesteoililaisia keskustelemaan muun muassa sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2014 järjestimme henkilöstöllemme useita sosiaalisen median koulutuksia. Neste Oililla on käytössään useita sosiaalisen median kanavia, joiden kautta sidosryhmämme voivat olla meihin helposti yhteydessä.

Lue lisää siitä, kuinka sidosryhmämme voivat olla meihin yhteydessä.

Kansalaisjärjestö kenttäkäynnillä palmuöljyviljelmillä

Suomalainen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch lähestyi meitä kesällä 2014 toiveenaan vierailla muutamilla palmuöljytoimittaja IOI Groupin viljelmillä Malesiassa. Yhteistyössä toimittajan kanssa järjestimme Finnwatchille pääsyn heidän toivomilleen viljelmille. Finnwatch julkaisi syyskuussa 2014 raportin viljelmillä tekemistään havainnoista.

Lue lisää Finnwatchin raportin tuloksista ja niiden perusteella tekemistämme toimenpiteistä.

Lue lisää Finnwatchin Sonja Vartialan ajatuksista yhteistyöstämme.

Yhteistyötä palmuöljytuotannon vastuullisuuden kehittämiseksi

Jatkoimme vuonna 2014 yhteistyötä sademetsätuhojen torjumiseen keskittyvän The Forest Trust (TFT) -järjestön kanssa. Olemme yhteistyössä sitoutuneet aktiivisesti etsimään konkreettisia keinoja metsäkadon ehkäisemiseksi yhdessä palmuöljytuottajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lue lisää TFT-yhteistyömme edistymisestä vuonna 2014.

Henkilöstön vähentäminen herätti keskustelua henkilöstön parissa

Neste Oilin henkilöstön sopeuttaminen vastaamaan uuden organisoitumismallin tarpeita herätti henkilöstön piirissä merkittävästi keskustelua vuonna 2014. Käsittelimme aihetta henkilöstön kanssa yhteistoimintalain mukaisesti ja järjestimme aiheen tiimoilta useita henkilöstötilaisuuksia. Tiedotimme asiasta ja vastasimme median ja henkilöstön kysymyksiin avoimesti. Myös medialle järjestettiin useita aihetta koskevia tiedotustilaisuuksia.

Lue lisää yhteistoimintaneuvotteluista ja niiden taustoista.

EU:n uusi ilmastopäätös ja jätedirektiivi esillä vuonna 2014

EU-huippukokous päätti lokakuussa 2014 uudesta EU:n jäsenmaita koskevasta ilmastotavoitteesta. Uudeksi tavoitteeksi asetettiin kasvihuonekaasupäästöjen alentaminen 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kokouksessa sovittiin uusiutuvan energian osuuden nostamisesta 27 prosenttiin EU:n kokonaisenergiankulutuksesta. Kokouksessa kirjattiin myös komissiolle pyyntö esittää keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi uusiutuvien polttoaineiden avulla. Linjaus liikenteen uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä oli tärkeä, mutta selkeintä olisi asettaa liikenteelle omat päästötavoitteensa EU-tasolla.

Lue lisää Neste Oilin kannasta jätehierarkiakysymyksessä.

Tuemme lainsäätäjien ja muiden päättäjien työtä tarjoamalla asiantuntijanäkemyksiä ja -tietoa toimialaa koskevan päätöksenteon tueksi ja pyrimme toimimaan aktiivisena keskustelijana niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Olemme sitoutuneet EU:n hyvään edunvalvontatapaan rekisteröitymällä EU:n toimielimien avoimuusrekisteriin.