Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Sidosryhmät

Asiakkaat

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset  Vuorovaikutuskanavat   Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2014   Sidosryhmän edustajan kommentti
 • Korkealaatuiset ja turvalliset tuotteet
 • Luotettava toimitus ja hyvä saatavuus
 • Vastuullinen toiminta läpi toimitusketjun
 • Päästöjä vähentävät tuotteet ja ratkaisut, joilla on mahdollista täyttää biovelvoitetta
 • Kilpailukykyinen hinnoittelu
 • Asiakaspalvelukanavat (esim. puhelinpalvelu, palaute verkkosivuston kautta, voiteluaineneuvonta)
 • Asiakastyytyväisyysmittaukset
 • Henkilökohtainen kanssakäyminen myyntihenkilöstön kanssa
 • Bränditutkimus
 • Facebook-kanava Neste Oil Bensis
 • Konsernin Twitter-tili
 • Konsernin LinkedIn-profiili
 • Tuotteidemme avulla asiakkaamme pystyivät vuonna 2014 vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään noin 5,6 (4,8) miljoonalla tonnilla, mikä vastaa noin 48 % Suomen tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä.
 • Toimme markkinoille uusia ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita, kuten matalarikkisen laivapolttoaineen.
 • Kehitämme jatkuvasti toimitusketjuamme luotettavien toimitusten varmistamiseksi.
 • Varmistamme vastuullisuuden toteutumisen toimitusketjumme jokaisessa vaiheessa.
 • Asemillamme tehtiin 2 070 auditointia tai tarkastusta korkeatasoisen asiakaskokemuksen takaamiseksi.

 

“Vuonna 2013 SHV Energy määritteli vastuullisuusstrategiansa: Better-Cleaner-Together. Uskomme vilpittömästi, että paremmuutta tai puhtautta ei voi saavuttaa yksin. Sen vuoksi olemme erittäin iloisia strategisesta kumppanuudestamme Neste Oilin kanssa, jonka puitteissa kehitämme biopropaaniin liittyviä mahdollisuuksia. Neste Oil auttoi meitä muuttamaan biopropaania koskevan ideamme todellisuudeksi. Yhteinen matkamme on jo osoittanut kumppanuutemme voiman ja enteilee hyvää tuleville vuosille."

Fulco van Lede
johtoryhmän jäsen
SHV Energy

Henkilökunta ja kauppiaat

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset   Vuorovaikutuskanavat    Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2014    Sidosryhmän edustajan kommentti
 • Oikeudenmukainen ja kannustava palkitseminen
 • Hyvinvoiva työyhteisö ja turvallinen työympäristö
 • Kehittymismahdollisuudet ja kiinnostavat urapolut
 • Osallistaminen
 • Harjoittelupaikat
 • Innovaatiojärjestelmä
 • Henkilöstötutkimus
 • Tulos- ja kehityskeskustelut
 • Intranet
 • Henkilöstön tulosinfot ja strategiatilaisuudet
 • Kauppiaspäivät
 • Kauppiaiden extranet-palvelu
 • Oppilaitosvierailut
 • Rekrytointimessut
 • Konsernin Careers-Twitter-tili
 • Työnantajamielikuvatutkimukset
 • Kesäharjoittelijatutkimukset
 • Otimme käyttöön uudistetut läpinäkyvyyttä parantavat palkitsemisperiaatteet.
 • Otimme käyttöön palkitsemisen johdonmukaisuutta lisäävän uuden tehtävien vaativuusluokittelujärjestelmän.
 • Jatkoimme vuonna 2013 lanseeratun Way Forward -toimintamallin käyttöönottoa ja sisällyttämistä henkilöstöprosesseihin.
 • Järjestimme useita sisäisiä esimies- ja muita koulutuksia.
 • Jatkoimme työhyvinvointisuunnitelman toteuttamista. 
 • Tarjoamme henkilöstöllemme kattavan työterveyshuollon.
 • Tuemme työkiertoa ja uudelleensijoitustoimintaa.
 • Tarjosimme kesätyöpaikan yli 300 nuorelle.
 • Neste Oil sai kesäharjoittelijoille vuosittain tehtävässä kyselyssä kokonaisarvosanan 4,3 (4,4) asteikolla 1–5.
 • Olimme mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

"Aloitin Neste Oilissa kesätöissä vuonna 2008. Kesätyöt vaihtuivat ensin diplomityöhön ja myöhemmin vakituiseen työsuhteeseen. Kuluneiden vuosien aikana olen saanut mahdollisuuden kasvaa ja oppia uutta erittäin vaihtelevien työtehtävien parissa. On ollut ilo huomata, että työkiertoon ja erilaisen kokemuksen kartuttamiseen kannustetaan. On ollut myös palkitsevaa olla mukana rakentamassa uutta liiketoimintaa uusiutuvien tuotteiden ympärille."

Turkka Saari
Manager
Strategy Development

Omistajat ja sijoittajat

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset   Vuorovaikutuskanavat Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2014 Sidosryhmän edustajan kommentti
 • Osakkeen hyvä kokonaistuotto
 • Hyvä velanmaksukyky
 • Riittävän ja luotettavan tiedon tarjoaminen sijoituspäätöksen tueksi
 • Vastuullinen toiminta
 • Hyvä riskienhallinta 
 • Tulosjulkistustilaisuudet
 • Yhtiökokous
 • Pääomamarkkinapäivä
 • Sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset
 • Sijoittajien ja analyytikkojen konferenssipuhelut
 • Kyselytutkimukset
 • Maksoimme omistajillemme vuodelta 2013 osinkoa 0,65 euroa osakkeelta.
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen, ROACE, (tärkein taloudellinen tavoite) oli 10,1 % (11,7 %).
 • Järjestimme pääomamarkkinapäivän Lontoossa.
 • Tapasimme säännöllisesti sijoittajia ja analyytikoita.
 • Toimimme lakien ja asetusten mukaisesti sekä noudatimme toiminnassamme eettisiä sääntöjämme.

 

”Vastuullisuuden megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja öljyn riittävyys merkitsevät toimialalle tulevaisuuden haasteita, joihin hyvin johdetut yritykset varautuvat etukäteen. Arvostamme sitä, että Neste Oil on tarttunut aktiivisesti näihin haasteisiin ja pyrkinyt kääntämään ne mahdollisuuksiksi oman liiketoimintansa näkökulmasta kehittäen samalla toimintatapojensa vastuullisuutta. Olemme olleet tyytyväisiä Neste Oilin avoimeen linjaan vastuullisuuskysymyksissä, ja yhteydenpito yhtiön ja osakkeenomistajien välillä on ollut hyvin luontevaa.” 

Tiina Landau
vastuullisen sijoittamisen analyytikko
Ilmarinen

Päättäjät ja viranomaiset

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset  Vuorovaikutuskanavat Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2014 Sidosryhmän edustajan kommentti
 • Lakien ja säädösten noudattaminen
 • Luotettava ja riittävä raportointi
 • Verojen maksaminen 
 • Vierailut Neste Oililla
 • Henkilökohtaiset tapaamiset
 • Lupahakemusprosessit
 • Yhteiset kriisiharjoitukset
 • Bränditutkimus
 • Sidosryhmien neuvottelukunta 
 • Toimimme lakien ja säädösten mukaisesti kaikissa toimintamaissamme
 • Maksettavat yhetisöveromme olivat yhteensä 21 (94) miljoonaa euroa. Lue lisää maksettavista veroista.
 • Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa päättäjien ja viranomaisten kanssa toimialaamme koskevissa aiheissa.

 


"Viranomaisen näkökulmasta yhteistyö Neste Oilin kanssa on sujunut erittäin hyvin ja Kajaanin varaston öljyvahinkoa on hoidettu riittävillä resursseilla ja asiaa ovat olleet hoitamassa alan asiantuntijat. Erityisen positiivisena pidän yhtiön tapaa ottaa vaikutusalueen asukkaat mukaan keskusteluihin ja tekemään havaintoja heti alusta asti. Muistaakseni minulle ei ole tullut yhtään yhteydenottoa, jossa olisi epäilty Neste Oilin tapaa tai tahtoa hoitaa asia kuntoon. Tapahtumasta tiedottaminen on myös ollut hyvin selkeää ja oikea-aikaista.

Juha Määttä
ylitarkastaja
Kainuun ELY-keskus

Paikallisyhteisöt

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset  Vuorovaikutus-kanavat Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2014 Sidosryhmän edustajan kommentti
 • Tuotantolaitosten ympäristövaikutusten hallinta
 • Tuet ja lahjoitukset paikallisyhteisöille
 • Avoin ja ajantasainen tiedottaminen 
 • Suomen jalostamopaikkakuntalaisille suunnatut Naapurikutsut
 • Yhteistyö naapuriyritysten kanssa
 • Avoimien ovien päivät jalostamoilla
 • Naapurustoille jaettavat lehdet ja uutiskirjeet
 • Naantalin jalostamon Facebook-sivu
 • Tapaamiset paikallisten kuntapäättäjien kanssa 
 • Sähköiset viestintäkanavat (verkkosivut) palautteen antamiseksi
 • Seuraamme jatkuvasti toimintamme ympäristövaikutuksia ja toimimme ympäristölupien rajoissa.
 • Jaamme tuotantolaitosten naapurustoille lehteä laitosten ajankohtaisista asioista.
 • Poikkeamatilanteista tiedotetaan Porvoon ja Naantalin jalostamoilla tekstiviestitse, sähköpostitse, jalostamojen infopuhelimilla sekä Kilpilahden teollisuusalueen verkkosivuilla.
 • Vuonna 2014 Porvoon ja Naantalin jalostamot tiedottivat poikkeamatilanteista yhteensä 33 (37) kertaa. Singaporen ja Rotterdamin jalostamolla ei tapahtunut tiedottamista vaativia poikkeamia.

"Yrityskylä pyrkii simuloimaan koululaisille kotiseudun elinkeinoelämää ja yhteisöä. Neste Oil on ensimmäinen kemianalan yhtiö mukana mahdollistamassa Varsinais-Suomen Yrityskylän toimintaa Turussa ja yhteistyö on todella rikastuttanut toimintaamme."

Tomi Alakoski
toiminnanjohtaja
Yrityskylä

Kumppanit

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset  Vuorovaikutuskanavat Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2014  Sidosryhmän edustajan kommentti
 • Reilu toimeentulo ja oikeudenmukainen kohtelu
 • Mahdollisuus kehittää omaa toimintaa ja yhteistyötä
 • Neste Oilin liiketoiminnan vastuullisuus
 • Yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet 
 • Jatkuva vuorovaikutus, tapaamiset ja vierailut
 • Koulutustilaisuudet
 • Auditoinnit
 • Tutkimuskonsortiot ja -ryhmät
 • Vuosittainen palautekysely
 • Seminaarit ja konferenssit 
 • Asiantuntijamme auttavat palmuöljyn pienviljelijöitä Indonesiassa kehittämään toimintaansa, jotta he saisivat tuotantonsa sertifioitua.
 • Olemme mukana useissa kansainvälisissä leväöljytutkimushankkeissa.

 

 

"Neste Oil on jakanut meille kokemuksiaan sekä valaissut vastuullisuusasioiden johtamisessa; meidän ei ole tarvinnut keksiä pyörää uudelleen. Meitä on kannustettu kehittämään vahvuuksiamme ja etsimään jatkuvasti uusia kehitysalueita. Neste Oil on auttanut luomaan suhteita meille tuntemattomien sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Neste Oililta saamamme tuki ja luottamus kannustavat meitä jatkamaan kehitystyötä yhä ahkerammin."

Sin Chuan Eng
Vastuullisuusjohtaja (viljelmät)
Kuala Lumpur Kepong Berhad

Media

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset   Vuorovaikutuskanavat  Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2014   Sidosryhmän edustajan kommentti
 • Avoin, luotettava ja ajantasainen viestintä
 • Hyvä tavoitettavuus

 

 • Taustoittavat toimittajatapaamiset
 • Mediatilaisuudet ja haastattelut
 • Vierailut toimipaikoilla
 • Facebook-kanava Neste Oil Bensis
 • Konsernin Twitter-tili
 • Suorat yhteydenotot viestintään
 • Verkkosivut
 • LinkedIn-tili
 • Konserniviestintämme vastasi mediayhteydenottoihin ja auttaa toimittajia löytämään tarkoitukseensa sopivan henkilön.
 • Tarjosimme haastattelumahdollisuuksia.
 • Järjestimme taustoittavia toimittajatapaamisia 116 (65) toimittajalle.
 • Henkilöstömme edustajat toimivat asiantuntijoina useissa yhteiskunnallisia aiheita käsitelleissä lehtiartikkeleissa.
 • Järjestimme medialle ja muille vierailijaryhmille vierailuja toimipaikoissamme.

"Neste Oil oli yhteistyöhaluinen halutessani perehtyä yhtiön palmuöljytuotantoon tv-dokumenttia varten. Ohjelmaa tehdessä Neste Oilin toimitusketjuun kuuluvilta tiloilta ei löytynyt lapsityövoimaa, mutta sen yhteistyökumppaneiden, monikansallisten yhtiöiden muilta tiloilta löytyi. Neste Oilin tulisikin painostaa yhteistyökumppaneitaan kehittämään sertifiointeja sosiaalisten vastuiden osalta."

Ari Lehikoinen
toimittaja
YLE

 

Järjestöt

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset   Vuorovaikutuskanavat  Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2014   Sidosryhmän edustajan kommentti
 • Toiminnan vastuullisuus ja läpinäkyvyys
 • Palmuöljyn käytön vastuullisuus
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen
 • Aktiivinen osallistuminen keskusteluun yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista ja työskentely asioiden kehittämiseksi
 • Asiantuntemuksen jakaminen 
 • Tapaamiset järjestöjen edustajien kanssa
 • Yhteiset harjoitukset, esim. öljyntorjunta
 • Konferenssit ja seminaarit
 
 • Jatkoimme yhteistyötä The Forest Trust (TFT) -järjestön kanssa metsäkadon ehkäisemiseksi ja vastuullisen raaka-ainetuotannon turvaamiseksi. Toteutimme yhteistyössä mm. työpajoja auttaaksemme palmuöljytoimittajiamme kehittämään toimintatapojaan ja politiikkojaan.
 • Teimme yhteistyötä Finnwatchin kanssa heidän tehdessään suomalaisten yhtiöiden palmuöljyn hankintaa koskevaa raporttia.
 • Olemme aktiivisesti mukana toimialamme tärkeiden järjestöjen, kuten Öljy- ja biopolttoaineala ry:n ja Kemianteollisuus ry:n, toiminnassa.
 • Olemme aktiivinen RSPO:n jäsen.
 • Tuemme lasten koulutusta ja hyvinvointia edistävän Borneo Child Aid -järjestön toimintaa Malesiassa.
 • Tapasimme kriittisiä ympäristöjärjestöjä.

"Finnwatchin tutkimus löysi vakavia työelämän oikeuksien loukkauksia Neste Oilin alihankintaketjusta. Tutkimuksen teon aikana Neste Oil toimi kuitenkin avoimesti ja antoi meille paljon tietoja."

Sonja Vartiala
toiminnanjohtaja 
Finnwatch

Lue lisää Finnwatchin tutkimuksesta