Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Taloudellinen vaikutus

Neste Oilissa taloudellinen vastuu merkitsee kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista. Kannattavalla ja kilpailukykyisellä toiminnalla mahdollistamme, että olemme tuottava sijoituskohde, merkittävä työnantaja, luotettava kumppani sekä hyvä yrityskansalainen.

Olemme liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin yhtiö, ja Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminnan kasvu on tehnyt meistä myös yhden Suomen suurimmista cleantech-yhtiöistä. Cleantech-liikevaihtomme vuonna 2014 oli 2,3 (2,5) miljardia euroa. Tarjoamme työpaikan maailmanlaajuisesti noin 5 000 työntekijälle.

Taloudellinen vaikutuksemme sidosryhmittäin vuonna 2014


Vuoden 2014 tilinpäätöksen laadinnassa tehtiin muutamia esittämistavan muutoksia takautuvasti vuodelle 2013.

 

Henkilöstö
Omistajat ja rahoittajat
Yhteiskunta
Toimittajat

Huomattava vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja vientiin

Toiminnallamme on huomattava vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Maksamamme verot ja veronluonteiset maksut tukevat yhteiskunnan ja sen palveluiden ylläpitämistä. Olemme Suomessa myös merkittävä polttoaine- ja arvonlisäverojen kerääjä.

Olemme Suomen suurin viejä ja vuosittain jalostustoiminnallamme on noin 2 miljardin euron positiivinen vaikutus maan kauppataseeseen verrattuna tilanteeseen, jossa kotimaista öljynjalostusta ei olisi ja kaikki öljytuotteet tuotaisiin Suomeen.

Tutustu Neste Oilin verojalanjälkeen.

Huoltovarmuusmaksu ja öljysuojarahasto

Tilitämme myymistämme polttoaineista myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuusrahastoon sekä maksamme maahantuomastamme raakaöljystä öljysuojamaksua. Huoltovarmuusrahaston varoilla turvataan yhteiskunnan ja sen toimijoiden perustarpeet poikkeusoloissa. Öljysuojarahasto puolestaan on ympäristöministeriön hallinnoima valtion budjetin ulkopuolinen rahasto, jonka avulla varaudutaan öljyvahinkojen torjuntaan muun muassa kalustohankinnoin sekä korvataan öljyvahinkoja, mikäli niiden aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei pysty korvaamaan vahinkoa.