Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Vastuullisuuden avainluvut
PUHTAAMMAT RATKAISUT201420132012
Tuotettu uusiutuva NEXBTL-diesel (milj. tonnia)2,11,91,8
Uusiutuvalla NEXBTL-dieselillä saavutettava päästövähenemä verrattuna fossiiliseen dieseliin, (%)40–9040–9040–90
TURVALLISUUS
Prosessiturvallisuuden poikkeamat miljonaa työtuntia kohden (PSER)3,03,05,9
Lääkinnällistä hoitoa vaativat tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden (TRIF)2,74,23,6
Poissaoloon johtaneet työpaikkatapaturmat miljoonaa työtuntia kohden (LWIF)2,02,91,5
Ennakoivat turvallisuustoimenpiteet* (kpl)29 38430 06430 286
*sisältää havainnointi- ja tarkastuskierrokset sekä läheltä piti -raportoinnin
HENKILÖSTÖ
Henkilöstömäärä keskimäärin4 9895 0975 031
Sairauspoissaolot (%)2,83,03,1
Koulutusinvestoinnit (MEUR)3,13,53,6
Tehtäväkierto (%)9,18,48,0
Työsuhteen vakituisuus (%)96,296,395,3
YHTEISKUNTA
Tuloverot (MEUR)219459
Palkat ja palkkiot (MEUR)267271253
ROACE (keskim. sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen, %)10,111,75,0
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys (MEUR)1,01,01,0
Rahavirtavaikutteiset investoinnit (MEUR)272214292
Cleantech-liikevaihto (mrd EUR)2,32,52,2
ILMASTO JA RESURSSITEHOKKUUS
Uudet käyttöönotetut raaka-aineet, kpl131
Jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttö (Mt/v)1,601,200,74
Hiilidioksipäästöt (t/v)
Suorat (Scope 1)3 166 7003 556 2003 469 700
Epäsuorat (Scope 2)418 900444 500489 200
Välilliset (Scope 3)49 000 00045 900 00045 639 380
Tuotetulla NEXBTL-dieselillä saavutettu kasvihuonekaasupäästövähenemä (tonnia)5 600 0004 800 0003 981 502
VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU
Sertifioidun palmuöljyn osuus kokonaiskäytöstä (%)10010091
Riippumattoman osapuolen tekemät toimittaja-auditoinnit (kpl)392926
Pienviljelijöiden määrä toimitusketjussa40 00054 0009 000
Uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyys tuotantolaitokselle tai viljelmälle (%)100100100