Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Riskit ja mahdollisuudet

Neste Oilin toimintaan liittyy useita vastuullisuutta koskevia riskejä. Yhtiön riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa muun muassa nämä toimintaan liittyvät uhat ja tukea ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrittelemistä. Neste Oililla ei ole omaa öljyn etsintää tai -poraustoimintaa, mikä vähentää merkittävästi suoria ympäristöriskejämme.

Vastuullisuus on mahdollisuus liiketoiminnalle

Vastuullisuus merkitsee Neste Oilille mahdollisuuksia. Uusiutuvat polttoaineet ovat yksi merkittävimmistä keinoista vastata liikenteen kasvavaan energiantarpeeseen ja sitä kautta luovat kasvun mahdollisuuksia liiketoiminnallemme. Itse kehittämämme NEXBTL-teknologia tarjoaa kasvua myös liikenteen ulkopuolella, esimerkiksi kemianteollisuudessa.

 

Riski Suoritus vuonna 2014 Ennakoivat toimenpiteemme Vastuullisuuden avainalue
Jalostuksessa käytettävien raaka-aineiden hankinta ja palmuöljyyn liittyvä maineriski
 • Ei ympäristöön liittyviä rikkomuksia.
 • Suomalainen kansalaisjärjestö Finnwatch havaitsi kenttätutkimuksissaan työelämän oikeuksia koskevia puutteita malesialaisen palmuöljytoimittajamme tilalla.
 • Käytämme ainoastaan jäljitettyä ja sertifioitua palmuöljyä.
 • Aloitimme toimenpiteet sosiaalisten näkökohtien valvonnan tehostamiseksi toimitusketjussamme.
 • Viestimme ja raportoimme avoimesti.
 • Teemme tiivistä sidosryhmäyhteistyötä muun muassa metsäkadon torjuntaan keskittyvän TFT-järjestön (The Forest Trust) kanssa.
 
Henkilö- ja prosessiturvallisuus
 • Henkilöturvallisuus parani merkittävästi. Saavutimme tavoitteet sekä henkilö- että prosessiturvallisuuden osalta.
 • Selkeät turvallisuussäännöt
 • Laajan turvallisuuskoulutuskokonaisuuden toteuttaminen.
 • Kiinnitämme entistä enemmän huomiota erityisesti urakoitsijoiden turvalliseen toimintaan.
Jalostustoiminnan ja kuljetusten ympäristövaikutukset
 • Ei merkittäviä ympäristöpoikkeamia tai vakavia kuljetuksiin liittyviä onnettomuuksia.
 • Jatkoimme ympäristölupien edellyttämää ympäristön seurantaa.

 • Teemme kuljetuskalustollemme jatkuvasti turvallisuustarkastuksia ja koulutamme kuljetuksiamme hoitavia henkilöitä.

Tuotevastuu
 • Asiakkaillamme oli saatavilla lainsäädännöllisen tiedon lisäksi myös vapaaehtoisia tuotetietoja.
 • Varmistamme, että asiakkaidemme saatavilla on kaikki tarvittava ja ajantasainen tuoteturvallisuuteen liittyvä tieto.
Ympäristölainsäädännön ja uusiutuviin polttoaineisiin liittyvän lainsäädännön muutokset
 • Vuoden aikana ei tapahtunut Neste Oilin toimintaan merkittävän negatiivisesti vaikuttavia lainsäädännöllisiä muutoksia.
 • Otamme aktiivisesti osaa lainsäädännön muutoksia koskevaan keskusteluun ja tarjoamme asiantuntijatietoamme päätösten tueksi.