Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Sertifioidut johtamisjärjestelmät

Toimintaamme ohjaavat tuotantolaitos-, liiketoiminta-alue- ja toimintokohtaiset sertifioidut toimintajärjestelmät, jotka vastaavat ISO:n ja OHSAS:n ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatustandardien vaatimuksia. Järjestelmien toimivuutta arvioidaan vuosittain sekä sisäisillä että ulkoisilla, riippumattoman tahon tekemillä auditoinneilla.

Järjestelmiä koskevia sisäisiä auditointeja tehtiin vuonna 2014 yhteensä 69 (77) kappaletta ja sertifiointiauditointeja 26 (23) kappaletta. Lisäksi tehtiin 1 (2) akkreditointiauditointia.

Kaikki uusiutuvan dieselin tuotantolaitoksemme ovat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) -järjestelmän mukaan sertifioituja ja niillä on Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen EPA-hyväksynnät (Environmental Protection Agency). Rotterdamin tuotantolaitos sekä Suomen toimintojen huoltovarmuusvarastot auditoitiin vuoden 2014 aikana ja ne saavat täten sertifikaatit laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten (ISO9001, ISO14001 ja OHSAS18001) osalta.

Lue lisää tuotantolaitostemme ja raaka-aineiden sertifioinneista.

Muita Neste Oilin sertifikaatteja:

  • ISPS-sertifikaatti (International Ships and Port facility Security Code), satamien ja alusten turvallisuus
  • FPC-sertifikaatti (Factory Production Control Certificate for Bitumen and Bituminous Binders), bitumien valmistus

Luovuttuamme varustamotoiminnasta keväällä 2014 alusten turvallisuusjohtamisen ISM-sertifioinneista vastaa uusi palveluntoimittaja.