Vuosi 2014
 • Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Vastuullisuuden päämäärät

Puhtaammat ratkaisut

Vastuullisuuden avainalue Pitkän aikavälin päämäärä Mitä seuraavaksi?
Puhtaammat ratkaisut
 • Tuotamme lisäarvoa koko ajan laajenevalle asiakaskunnalle puhtaammilla liikennepolttoaineillamme sekä uusiutuvilla liikenteen ulkopuolisilla sovelluksilla.  

 • Edistämme edelleen uusiutuvaan NEXBTL-dieseliin perustuvien kemikaalien hyödyntämistä liikenteen ulkopuolisissa sovelluksissa, kuten biomuoveissa.
 • Jatkamme työtä ympäristöä vähemmän kuormittavien tuotteiden kehittämiseksi.

 

Turvallisuus

Vastuullisuuden avainalue Pitkän aikavälin päämäärä Mitä seuraavaksi?
Turvallisuus
 • Luomalla vahvan turvallisuuskulttuurin varmistamme, että ihmisemme työskentelevät turvallisesti ja toimintamme pysyy aina hyvällä tasolla.
 • PSER < 2,7
 • TRIF < 2,7
 • Ennakoivien raportoitujen turvallisuustoimenpiteiden määrä 28 000. 

Ihmisemme

Vastuullisuuden avainalue Pitkän aikavälin päämäärä Mitä seuraavaksi?
Ihmisemme
 • Olemme ihailtu työnantaja ja mahdollistamme liiketoimintamme menestyksen lisäarvoa luovalla tavallamme toimia, innostavalla johtamisella sekä lahjakkailla työntekijöillä.
 • Seuraamme uutta tehtäväluokittelua ja arvioimme sen toimivuutta.
 • Seuraamme uuden lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän toimivuutta ja kehitämme sitä havaintojen mukaan.
 • Otamme uuden henkilötietojärjestelmän käyttöön vuoden 2015 aikana.
 • Jatkamme työhyvinvointisuunnitelman toteuttamista.
 • Jatkamme Way Forwardin sisällyttämistä kiinteämmin mukaan liiketoiminta- ja henkilöstöprosesseihin.
 • Tuemme tehtäväkiertoon osallistumista.

Yhteiskunta

Vastuullisuuden avainalue Pitkän aikavälin päämäärä Mitä seuraavaksi?
Yhteiskunta
 • Luomme pitkäaikaista liiketoimintamenestystä sekä arvoa ulkoisille sidosryhmille toimimalla eettisesti ja kannattavasti.
 • Jatkamme työskentelyä pitkän aikavälin ROACE-tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Jatkamme sidosryhmiemme osallistamista ja osallistumme entistä enemmän keskusteluun.
 • Jatkamme veroraportoinnin kehittämistä.
 • Jatkamme asiantuntijatiedon tarjoamista.

Ilmasto ja resurssitehokkuus

Vastuullisuuden avainalue Pitkän aikavälin päämäärä Mitä seuraavaksi?
Ilmasto ja resurssitehokkuus
 • Olemme maailmanlaajuinen johtaja jätteiden ja tähteiden jalostamisessa huippulaatuisiksi liikennepolttoaineiksi sekä liikenteen ulkopuolisiksi sovelluksiksi.
 • Tavoitteenamme on saavuttaa kyky käyttää ainoastaan jätteitä ja tähteitä uusiutuvan dieselin tuotannossa vuoteen 2017 mennessä.
 • Jatkamme energiatehokkuuden parantamista ja säästötavoitetta edistävien toimenpiteiden toteuttamista.
 • Kartoitamme edelleen mahdollisuuksia vähentää toiminnastamme aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä omassa toiminnassamme.
 • BAT-vaatimusten osalta aloitamme nykytilasta tehdyn arvioinnin perusteella mahdollisten toimenpiteiden valmistelun. 
 • Pyrimme jatkossakin toimimaan ympäristölupien rajoissa ja muutamme toimintaamme uusien säädösten mukaisesti.

Vastuullinen toimitusketju

Vastuullisuuden avainalue Pitkän aikavälin päämäärä Mitä seuraavaksi?
Vastuullinen toimitusketju
 • Asetamme uuden tason toimitusketjun vastuullisuudelle hyödyntämällä vapaaehtoisia ja proaktiivisia toimia, jotka tukevat liiketoimintamme kasvua.
 • Käytämme jatkossakin ainoastaan sertifioitua raakapalmuöljyä.
 • Varmistamme uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyyden myös tulevaisuudessa.
 • Yhteistyön syventäminen valittujen raakaöljytoimittajien kanssa.