Vuosi 2014
  • Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Vastuullisuusarvioinnit

Useat ulkopuoliset tahot arvioivat Neste Oilin vastuullisuutta erilaisten vastuullisuusarviointien kautta. Seuraamme arviointien kehittymistä ja pyrimme kehittämään toimintaamme niistä saadun palautteen perusteella.

Vuonna 2014 Neste Oil oli mukana muun muassa seuraavissa arvioinneissa: